Mykologická exkurze v Oderských vrších – krátký report

V sobotu 21. září 2019 se uskutečnila mykologická exkurze pobočky do údolí říčky Čermné na rozhraní okresů Nový Jičín a Opava v okolí železniční zastávky Klokočov. Asi 25 zájemců se vydalo pod vedením J. Lederera od zastávky k přírodní rezervaci Na Čermence. Zprvu trasa vedla mladšími listnatými porosty s břízou a osikou, kulturou borovice lesní, smrčinou i čerstvými mýtinami s ojedinělými výstavky. Mykoflóra těchto míst byla zcela běžná a zahrnovala i jedlé druhy. PR Na Čermence je ostrůvek květnaté bučiny s ojediněle vtroušenou jedlí, kde je ponecháno větší množství ležícího mrtvého dřeva. Prosvětlené porosty hostí celou řadu ohrožených denních motýlů a staré stromy umožňují existenci ptáků – dutinových hnízdičů. Velký význam mají i ponechané ležící kmeny a tlusté větve. Kromě toho, že jsou útočištěm i jiných organizmů, umožňují růst některých vzácných druhů hub. Mezi nejzajímavější při exkurzi zde nalezené druhy hub byly bránovitec dvoutvarý Trichaptum biforme, rezavec pokožkový Inonotus cuticularis, slizečka porcelánová Mucidula mucida a bondarcevka horská Bondarzewia mesenterica. Zajímavým mykorhizním druhem byl šiškovec černý Strobilomyces strobilaceus.

Druhá část exkurze mířila na opačnou stranu údolí. Po prudkém stoupání okolo bývalého břidlicového dolu se na vrcholu okolo kóty U kříže (518 m n. m.) vyskytovaly víceetážové smíšené porosty s pestrým druhovým složením dřevin a druhově bohatá byla i mykoflóra. Mezi nejzajímavější zde nalezené druhy patřila lupenopórka červenožlutá Phylloporus pelletieri, vzácná hřibovitá houba, která má místo rourek lupeny a pak barevně velmi nápadná, ale ne úplně vzácná, outkovka rumělková Pycnoporus cinnabarinus.

Během exkurze bylo nalezeno celkem 137 druhů makromycetů.

Text a foto: Jiří Lederer

Foto 1. Pohled do lesního porostu PR Na Čermence.

Foto 2. Nejzajímavějším druhem PR Na Čermence je bránovitec dvoutvarý Trichaptum biforme.

Foto 3. Téměř bizardní vzhled má hřibovitý šiškovec černý Strobilomyces strobilaceus, v PR Na Čermence dost hojný.

Foto 4. Lupenopórka červenožlutá Phylloporus pelletieri patří mezi hřibovité houby, ale pod kloboukem má lupenitý hymenofor. Lupeny, které jsou spojeny pouze nízkými anastomózami.

Foto 5. Nápadná outkovka rumělková Pycnoporus cinnabarinus.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.