Exkurze za orchidejemi do Kateřinic – krátký report

Až v po všech stránkách příznivějším termínu 11. května 2019, se sešli zájemci odhodlaní potěšit se květy orchidejí v okolí Kateřinic v Hostýnských vrších. Cílem cesty byla PR Dubcová a louky v okolí osady Požařiska. Exkurzi absolvovalo 8 účastníků.

Prvním cílem byla PR Dubcová a louky v jejím bezprostředním okolí. Zde jsme očekávali a našli, ze vstavačovitých, například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a hojnost listových růžic vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), naopak překvapením byl krásně kvetoucí prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). Spektrum biotopů v okolí této rezervace nám nabídlo i řadu dalších zajímavých druhů rostlin (a hub), třeba ostřici Hartmanovu (Carex hartmanii) nebo pomněnku různobarvou (Myosotis discolor). PR Dubcová patří mezi nejstarší rezervace v Hostýnských vrších a její návštěva vždy s sebou přináší četné diskuse o její historii a současném stavu, této dnes z velké části zalesněné rezervace s mokřadními i mírně suššími květnatými loukami. Tyto rozpravy se nevyhly ani naší skupině.

Dalším cílem byly louky v okolí osady Požařiska nad Kateřinicemi. Zde nás nejprve přivítal typický průvodce této oblasti badil úzkolistý (Sisyrinchium montanum) a poté krásná skupina vstavačů mužských znamenaných (Orchis mascula subsp. speciosa). Po chvíli procházení táhlých mezi rozptýleným valašským osídlením jsme našli vstavač kukačku (Orchis morio), který byl udávaným hlavním „tahákem“ těchto luk. Svahy s četnými remízky a rozkvetlými jírovci nabídly i další plejádu zajímavých druhů jako oman vrbolistý (Inula salicina) nebo opět prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Poněkud méně plánovaným zpestřením byla obecní květena Kateřinic (svážky nad chodníky a rozkvetlé zahrady plné pěstovaných i planých druhů rostlin). Po shlédnutí krás okolí Kateřinic umocnila většina účastníků své dojmy v restauraci „U Ogarů“ v Ratiboři.

Text: David Horák

Foto: David Horák a Jana Tkáčiková

Foto 1. Vstavač kukačka (Orchis morio)

Foto 2. Badil úzkolistý (Sisyrinchium montanum)

Foto 3. Účastníci exkurze

Foto 4. Pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.