Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

Podmínky nejsou ideální, ale také mohlo být hůř“ – s těmito slovy vykročili účastníci první letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS na území teprve v roce 2015 vyhlášené Přírodní památky Bludný v Hostýnských vrších, aby prozkoumali bryoflóru tohoto území. Na údolí Bystřičky se tiše snášel sníh a kromě sněhem obtěžkaných žlutých květů kyčelnic devítilistých nic nenasvědčovalo, že začal již letošní 25. jarní den. Podmínkám jsme upravili také program exkurze a výrazně ho prostorově i časově zkrátili. Pískovcové a slepencové skály nevydávaly svá mechová tajemství snadno. Mokré ruce mrzly, boty promokaly a kameny klouzaly. Po třech hodinách jsme exkurzi ukončili a ohřáli se v hospodě na Tesáku, která si i přes masivní nástup 4. průmyslové revoluce tvrdošíjně uchovává svůj vzhled od sklonku poslední války. Všichni jsme si sedli k jednomu čtyřmístnému stolku, na dvě volné židle jsme odložili naše vlhké bundy a čepice, a nad horkým čajem a polévkou jsme konstatovali, že přes nevalnou účast i povětrnostní podmínky se akce vydařila.

Na území PP Bludný jsme prozkoumali dvě slibně vyhlížející pískovcové a slepencové skály a část vodopádů na toku Bystřičky. Do rezervace Smrdutá jsme už kvůli zimním podmínkám nešli. Zaznamenáno bylo více než 60 druhů mechorostů. K těm zajímavějším patří např. Alleniella besseri, Exsertotheca crispa, Gymnostomum aeruginosum, Heterocladium heteropterum, Hygroamblystegium tenax, Isothecium myosuroides, Orthothecium intricatum Pedinophyllum interruptum. Jde spíš o druhy regionálně významné, ale všichni účastníci se shodli na tom, že by si lokalita zasloužila zevrubný bryologický průzkum.

Text: Zbyněk Hradílek

Foto: Jana Tkáčiková

Foto 1. Kvetoucí kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos).

Foto 2. Slepencová skála s vápencovými valouny.

Foto 3. Bryoprůzkum slepencové skály.

Foto 4. Slepencová skála je bohatě porostlá mechorosty, zde detailní pohled na nápadný mech sourubka kadeřavá (Exsertotheca crispa).

Foto 5. Také v korytě Bystřičky jsou jednotlivé balvany bohatě porostlé mechorosty.

Foto 6. Bryoprůzkum vodopádu potoka Bystřička.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.