Exkurze na Ondřejník – krátký report

V sobotu 20. 7. 2019 se uskutečnila exkurze na kopec Ondřejník – 11 účastníků, včetně vedoucího Zbyňka Lukeše se mohlo nejen pokochat slibovanými panoramatickými výhledy, nýbrž tu a tam i nějakým zajímavým druhem rostlin. Hojným průvodcem kolem lesních cest nám byla ječmenka evropská Hordelymus europaeus a hořce tolitovité Gentiana asclepiadea. Nezřídka nás provázel i sadec konopáč Eupatorium cannabinum a zavlečený starčkovec jestřábníkolistý Erechtites hieraciifolius. Milým překvapením byla i řada polních plevelů – mezi jinými i stále ještě kvetoucí chrpa modrá Centaurea cyanus nebo kolenec rolní Spergula arvensis. Ale zpátky na začátek.

Po krátkém úvodu jsme vyrazili z parkoviště u chaty Solárka po modré turistické značce na jih. První zastavení jsme podnikli u drobného lomu, kde vedoucí zahájil výkladem geologie. Následovaly první panoramatické výhledy na údolí řeky Ostravice a masívu Beskyd.

U jedné z míjených pasek jsme mohli pozorovat dva podobné druhy starčků – lesní Senecio sylvaticus a lepkavý Senecio viscosus. Mimo to zde David Hlisnikovský nalezl i sterilní rostlinu ambrozie peřenolisté Ambrosia artemisiifolia.

Ve svahu nad cestou jsme navštívili první z lokalit oměje tuhého moravského Aconitum firmum subsp. moravicum (než jsme se vrátili do výchozího bodu, mohli jsme jich pozorovat ještě několik dalších), přičemž o kousek níže rostl i krtičník žláznatý Scrophularia scopolii, který nás doprovázel i dále kolem cest.

V prudkém svahu lesa pod námi jsme pozorovali trsy kapradě Borrerovy Dryopteris borreri a kapradiny laločnaté Polystichum aculeantum, o kus dál kvetoucí šalvěje lepkavé Salvia glutinosa nebo čistec alpský Stachys alpina. Tu a tam vykukoval z podrostu také pryšec mandloňový Euphorbia amygdaloides. Poblíž bohužel rostlo i větší množství invazního kolotočníku ozdobného Telekia speciosa, hojně obletovaného motýly, kterému v tomto mohly konkurovat snad jen pcháče (ať už bahenní Cirsium palustre nebo oset Cirsium arvense). Mezi zajímavější „pangejtovky“ z okolí můžeme přiřadit i bohaté porosty svízele potočního Galium rivale.

Sice se říká to nejlepší nakonec, pro nás to ale bylo více méně uprostřed. Ve svahové bučině na skále, místy se suťovými rozpady, se tu a tam v bohatém porostu měsíčnice vytrvalé Lunaria rediviva dal spatřit v karpatiku vzácný zvonek širokolistý Campanula latifolia a o kousek vedle, ve svahové bučině nad cestou, jsme se mohli pokochat bohatým porostem hniláku smrkového Monotropa hypopitys.

Prošli jsme skrze PR Skalka, kde nám nad hlavami létali paraglaidisté, cestou od stejnojmenného vrcholu se nám pod nohama zelenalo opadané jehličí ze smrků napadených kůrovcem (lapače tentokrát byly poměrně čerstvě vysypány). Než jsme došli přes Stanovec a Suché úbočí, kde nás opět čekala panoramata, zpátky k Solárce, mimo druhy, které jsme už toho dne potkali vícekrát, chybí ve výčtu těch zajímavějších snad už jen sterilní lilie zlatohlavá Lilium martagon nebo bohatý porost kamzičníku rakouského Doronicum austriacum.

Mimo to jsme cestou zahlédli též několik hub – pár holubinek mandlových Russula vesca, hadovku smrdutou Phallus impudicus nebo slizečku ocasatou Xerula radicata.

Po oficiálním zakončení exkurze jsme se někteří vypravili ještě na lokalitu kruštíku Greuterova Epipactis greuteri a pár vytrvalců se jelo podívat i po dalších „céčkách“ Metylovic a okolí.

Text: Zuzana Mruzíková & Zbyněk Lukeš

Foto: Zuzana Mruzíková, Zbyněk Lukeš, David Hlisnikovský

Další fotografie na:

http://zbynous.net/gallery/thumbnails.php?album=1042

https://photos.app.goo.gl/aq94cNe7vUoZcRJE9

Foto 1. Diskuze mezi účastníky exkurze nad květenou listnatého lesa

Foto 2. Oměj tuhý moravský Aconitum firmum subsp. moravicum – květenství

Foto 3. Prvá lokalita oměje tuhého moravského, celkem jsme jich navštívili pět

Foto 4. Hnilák smrkový Monotropa hypopitys v podrostu bukového lesa

Foto 5. Skupinky hniláku smrkového byly roztroušeny po celém lese

Foto 6. Samička žluťáska řešetlákového na kolotočníku

Foto 7. Zvonek širolistý Campanula latifolia je v karpatiku velmi vzácný druh

Foto 8. Účastníci exkurze při přesunu ze Stanovce do Ondřejnického sedla

Foto 9. Panoramatické výhledy ze Stanovce byly díky kůrovci bezchybné

Foto 10. Hořec tolitovitý Gentiana asclepiadea nás doprovázel po celou cestu, kvetoucích rostlin jsme našli pouze několik, většina hořců byla v poupatech

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.