Archiv autora: admin

Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších – krátký report

Letošní sérii botanických exkurzí jsme zahájili – v pořadí už potřetí – mechařskou výpravou do Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. V sobotu 28. 3. 2015 se nás na místě srazu u hotelu Klenov nedaleko hráze přehrady Bystřička sešlo šest. … Celý příspěvek

Acta Carpathica Occidentalis 5/2014

Vyšlo 5. číslo regionálního časopisu Acta Carpathica Occidentalis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnující se botanice regionu: KOCIÁN P. & KUBEŠOVÁ S.: Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu KOCIÁN P.: První nálezy invazního starčku úzkolistého … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2014 – vyšlo nové číslo 49/2

Vyšlo číslo 49/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR, ale i tak je možné se začíst do zajímavých příspěvků např. o floristických poznámkách z Brna a okolí nebo o nově zavlečeném druhu … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků

Pozvánka na výstavu Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků, která probíhá od 16. ledna do 22. února 2015 ve Flemmichově vile v Krnově.

PF 2015

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3, Příloha 1

Vyšla samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS, která obsahuje na 48 stranách výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). Zájemci si mohou přílohu zakoupit na akcích pobočky za 50 Kč nebo poštou za 50 … Celý příspěvek

Vyšlo nové číslo Bryonory – 54/2014

Vyšlo číslo 54 (prosinec 2014) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. V tomto čísle najdete mj. tyto zajímavé články: Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech a Zajímavé bryofloristické nálezy, ve kterých jsou uvedeny také nálezy zajímavých mechorostů … Celý příspěvek

Volby hlavního výboru České botanické společnosti na období 2015–2019

Letos probíhají volby hlavního výboru České botanické společnosti na období 2015–2019. Volit mohou jen členové České botanické společnosti. Volby probíhají korespondenčně! Aby Váš hlas byl platný, je nutno volební lístky (které jste obdrželi spolu s informacemi na září) odeslat nebo … Celý příspěvek

Termín zasílání textů do Zpráv MSP č. 4

Termín k zaslání floristických textů do nového čísla 4 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS je 23. 11. 2014. Sice sekce floristika je již skoro naplněna, ale je možné ještě 1 – 2 krátké texty přijmout. Prosíme všechny, kteří chtějí zaslat nějaký … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové, V letošním roce dochází ke změně v editorství seriálu „Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska“. Kolegové Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová, kteří stáli u jeho zrodu, a také jej několik let úspěšně redigovali, … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Houby

Pozvánka na výstavu Živých hub, která probíhá od 23. září do 29. září 2014 v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

POZVÁNKA – Smrtící pasti aneb krása masožravých rostlin celého světa

Smrtící pasti aneb Krása masožravých rostlin celého světa Od 19. září 2014 se mohou návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci osobně seznámit se zástupci masožravých rostlin z celého světa na unikátní výstavě, která vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. … Celý příspěvek

Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech – krátký report

Letošní poslední exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS směřovala v sobotu 30. srpna za poznáním základních druhů vrb, ale i jejich běžnějších (či méně běžných) kříženců. Pod vedením zkušených znalců rodu Salix (vrba) z olomoucké univerzity Radima J. Vašuta a Blanky Brandové … Celý příspěvek

Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů – krátký report

Předposlední letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS měla tajemný název Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů a ještě tajemnější podtitul Automobilová exkurze zaměřená na rostliny zdiv a z po za hrobní zběžence. I přes chmurné meteorologické předpovědi, které … Celý příspěvek

Výzva – Spergularia marina

Spergularia marina (= Spergularia salina, kuřinka solná) se v současné době značně šíří na zasolených krajnicích zejména dálnic a rychlostních silnic, ale i silnic 1. a nižších tříd. Druh vytváří nízké porosty přímo na okraji vozovky velmi často spolu s … Celý příspěvek

Výzva – Ambrosia artemisiifolia

V rámci připravovaného seriálu Adventivy severní Moravy a Slezska zpracovávám nálezy druhu ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) z daného území. Byl bych rád za každé upozornění na jeho výskyt, publikovaný údaj nebo herbářovou položku. Zejména prosím o informace, zda nebyl druh … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2014 – vyšlo nové číslo 49/1

Vyšlo číslo 49/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti, ve kterém najdete mj. příspěvek M. Hroneše, V. Nývltové, B. Brandové, J. Ševčíka, M. Dančáka a R.J. Vašuta: Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. Pro … Celý příspěvek

Komentovaná vycházka s botanikem – Choryňská Stráž

Pokušení strávit čtvrtou červencovou sobotu na ostrožně v Moravské bráně při „Komentované vycházce s botanikem“ neodolalo 14 dychtivých přírodozpytců. Ovšemže nejprve jsme se museli na ten 376 m vysoký kopeček vyšplhat. Zvolna jsme započali procházkou po březích Juhyně a Bečvy, … Celý příspěvek

Floristický minikurz na jižním okraji Vsetínska a na severu Valašskokloboucka 2014 – krátký report

Ve dnech 13. až 15. června 2014 se uskutečnil další floristický minikurz pořádaný Moravskoslezskou pobočkou ČBS. Stejně jako loni se jej zúčastnili nejen členové pobočky, ale i další lidé, mezi kterými vykrystalizovali naši noví členové. Ubytování jsme měli zajištěno v … Celý příspěvek

Moravskoslezská pobočka byla pověřena organizací celorepublikového minifloristického kurzu 2015

Celorepublikový minifloristický kurz ČBS 2015 by měl proběhnout na území severní nebo střední Moravy. Moravskoslezská pobočka byla pověřena organizací tohoto kurzu. Navrženy byly Rychlebské hory nebo Litovel a Poodří. Ale lze vybrat i jiné území. Kurz probíhá vždy týden po … Celý příspěvek