Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové,

V letošním roce dochází ke změně v editorství seriálu „Zajímavé nálezy z regionu severní Moravy a Slezska“. Kolegové Vítězslav Plášek a Šárka Cimalová, kteří stáli u jeho zrodu, a také jej několik let úspěšně redigovali, předali tento úkol novým editorům, kterými budou Martin Dančák, Petr Kocián a David Hlisnikovský.

Se změnou editorství dochází také k určitým změnám obsahové i formální stránky Zajímavých nálezů. Asi nejdůležitější z nich je přesun anglických textů od jednotlivých údajů do souhrnu. S tím také souvisí to, že od jednotlivých přispěvatelů budeme požadovat ke každému údaji krátké shrnutí v jazyce anglickém. Víme, že ne každý angličtinu ovládá, ale zařazení anglického textu je jednou z podmínek, za kterých můžeme Zajímavé nálezy i nadále publikovat v renomovaném časopise Acta Musei Silesiae. Editoři stěží mohou texty překládat do angličtiny sami, protože obsahově nejpřiléhavější souhrn může vytvořit právě jen autor údaje, jenž nejlépe ví, které informace je potřeba zdůraznit. Prosíme vás proto, abyste nám vyšli vstříc a anglický souhrn (nikoli doslovný překlad) pečlivě zpracovali. Pokud víte, že sami angličtinu nezvládnete, poproste o pomoc zkušenějšího kolegu. Pomůžete nám tím udržet Zajímavé nálezy atraktivní a zároveň dostupné i zahraničním zájemcům. Věříme, že tato drobná „oběť“ nikoho od publikování v Zajímavých nálezech neodradí.

Přijímají se nadále jak nálezy cévnatých rostlin, tak mechorostů z oblasti Severomoravského kraje i těsně přiléhajících území, a to nejen z aktuální sezóny, nýbrž také starší – bez časového omezení.

Vyzýváme proto všechny, kdo by chtěli své botanické postřehy publikovat, aby nám je zaslali naformátované dle níže přiloženého vzoru a to nejpozději

do 5. 10. 2014

na e-mailovou adresu: martin.dancak@upol.cz.

Vaše příspěvky následně projdou nutnou redakční procedurou spočívající především v posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech (tedy zda přináší nová sdělení) a v nezbytné formální editaci.

Prosíme o dodržení formální struktury příspěvku a řazení dat při zápisu lokality dle VZORU!

Martin Dančák, Petr Kocián a David Hlisnikovský

VZOR PŘÍSPĚVKU /pdf/

STRÁNKA SERIÁLU

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.