Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších – krátký report

Letošní sérii botanických exkurzí jsme zahájili – v pořadí už potřetí – mechařskou výpravou do Přírodní rezervace Klenov ve Vsetínských vrších. V sobotu 28. 3. 2015 se nás na místě srazu u hotelu Klenov nedaleko hráze přehrady Bystřička sešlo šest. Přesto, že nás trápil nepříjemný studený vítr, vytrvali jsme, prošli téměř celou rezervaci a vystoupali na Zámčisko s nadmořskou výškou 666 m.

Rezervace byla zřízena v roce 1999 na prudkých svazích v okolí vrchu Zámčisko a na hřbetu vrchu Klenov. Důvodů k ochraně tohoto místa bylo hned několik – jednak jsou zde mohutné pískovcové skalní výchozy, místo je archeologickým nalezištěm a také se zde zachovaly zbytky bučin s typickou květenou a faunou, přestože většina lesního porostu byla v minulosti běžně hospodářsky využívaným lesem (viz historické foto).

Geologický podklad tvoří rusavské vrstvy magurského flyše a k vidění tak byly jak jemnozrnné pískovce, tak slepence s hrubšími valouny. Překvapila nás kyselost skalních výchozů, která podmínila i druhovou skladbu mechorostů. Na skalách jsme zaznamenali pouze běžné druhy nevyžadující přítomnost bází, např. Hedwigia ciliata, Hypnum cupressiforme, Paraleucobryum longifolium a Pterigynandrum filiforme.

Na lesní půdě rostly běžné druhy játrovek: Calypogeia azurea, Plagiochila porelloides a mechů: Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum a další.

O to radostnější byl nález vzácnějšího druhu mechu šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla). Tento mech viditelný okem pouze ve fázi sporofytu je z rezervace znám od roku 2003, kdy jej zde nalezl dokumentátor Muzea regionu Valašsko Tomáš Kašpar. Ověření jeho výskytu na téměř totožném místě po 12ti letech ukazuje, že podmínky v rezervaci zůstávají pro tento druh optimální – místa s obnaženou půdou, např. v zářezech lesních cest. Z dalších druhů zasluhujících pozornost jsme zaznamenali krčanku listnatou (Diphyscium foliosum).

Na závěr nás čekal sestup strmým svahem s pokroucenými buky v západní části rezervace. Zde nám přibylo do seznamu několik dalších běžných druhů játrovka Radula complanata a mechy Leucobryum glaucum, Polytrichum juniperinum a tak značně promrzlí, ale bohatší o nové nálezy jsme exkurzi zakončili.

klenov_1
klenov_3
klenov_4
klenov_2

————–
Text: Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková
Foto: Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2015. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.