Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 309

Vyšlo 309. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR:

  • Hlinická V. & Rydlo J. (2015): Vodní makrofyta v Olomouci a jejím severovýchodním okolí. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 309: 35–44.
  • Kyselá M. (2015): Připomenutí významné osobnosti Filipa Kováře při příležitosti 90-ti letého výročí jeho úmrtí. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 309: 90–92.
  • Kyselá M. & Hradílek Z. (2015): Nově nalezený bryologický herbář z přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 309: 83–89.
  • Kyselá M. & Táborská M. (2015): Bryologický průzkum bývalého důlního díla Žebračka u Zlatých Hor. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 309: 26–34.

Časopis Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci vychází od roku 1951 a v širším smyslu navazuje na druhé nejstarší moravské odborné periodikum – Časopis Vlasteneckého spolku musejního a je vydávaný Vlastivědným muzeem v Olomouci. Uveřejňuje výsledky odborné činnosti pracovníků Historického a Přírodovědného ústavu VMO, tak i dalších vědeckých a kulturních institucí, které se zabývají přírodními a historickými poměry Olomouckého kraje.

Číslo je k dostání na adrese vydavatele a je rovněž k dispozici v elektronické podobě.

literat_zpravyvmo309

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Nové knihy a časopisy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.