Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 311/2016

Vyšlo číslo 311/2016 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR:

  • Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou patnáct let od mimořádné povodně.
  • Fialová M. & Kyselá M. (2016): Monitoring bylinného patra a jeho změn v závislosti na výšce hladiny podzemní vody v Evropsky významné lokalitě a Přírodní rezervaci Království.

Časopis Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, paleontologie, botaniky, zoologie) psané v češtině s anglickým abstraktem. Přednostně jsou publikovány studie regionálního rázu. Práce mohou podléhat recenznímu řízení nebo být zařazeny mezi odborné příspěvky bez recenzního řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada. Pro další číslo je uzávěrka příjmu rukopisů stanovena na 30. května 2017.

Titul je k dostání ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Časopis bude rovněž přístupný online.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Nové knihy a časopisy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.