Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 321/2021

Vyšlo číslo 321/2021 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR:

  • Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K.: Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny
  • Bábková Hrochová M.: Zajímavý nález bračky rolní (Sherardia arvensis) mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi
  • Novák K.: Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy

Časopis Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, paleontologie, botaniky, zoologie) psané v češtině s anglickým abstraktem. Přednostně jsou publikovány studie regionálního rázu. Práce mohou podléhat recenznímu řízení nebo být zařazeny mezi odborné příspěvky bez recenzního řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada.

Titul je k dostání ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Časopis bude rovněž přístupný online.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Nové knihy a časopisy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.