Determinační setkání – rod třtina (Calamagrostis) – krátký report

V sobotu 19. listopadu 2022 proběhlo na katedře botaniky PřF UP v Olomouci determinační setkání zaměřené na poznávání středoevropských třtin. Lektorem byl Milan Štech z katedry botaniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na setkání dorazilo 14 účastníků, z toho 12 členů Moravskoslezské pobočky ČBS.

Na počet druhů ve střední Evropě nevelký rod třtina není u floristů příliš oblíben, což je zřejmě dáno značnou plasticitou jednotlivých druhů, vysokou mírou hybridizace, ale i neochotou floristů studovat důležité znaky v jednokvětých kláscích. Milan Štech nás nejprve seznámil se stavem poznání jednotlivých druhů u nás, s jejich morfologickou variabilitou, cytologií, rozšířením a možnými kříženci. Následoval výběr reprezentativních herbářových položek a poté i úkol pro účastníky setkání v podobě položek bez určení, kdy si jednotliví účastníci mohli vyzkoušet své nabité znalosti. Prezentace M. Štecha bude v nejbližších dnech pro členy zpřístupněna na stránkách pobočky.

Kromě běžných druhů, které se na území působnosti naší pobočky vyskytují (C. arundinacea, C. canescens, C. epigejos a C. villosa), byla pozornost věnována samozřejmě i vzácným druhům, zejména C. pseudophragmites, která se vyskytuje zejména na Frýdecko-Místecku a Jablunkovsku a jejíž výskyt byl nově ověřen i v údolí Bystřice na Olomoucku, a C. purpurea, která roste v širším okolí Nízkého Jeseníku. Seznámili jsme se samozřejmě i s dalšími druhy, včetně recentně objevené C. rivalis.

Setkání snad ve většině účastníků zanechalo dojem, že se nejedná o extrémně komplikovaný rod, kterému by se měli v terénu vyhýbat. Doufejme tak, že v budoucnu začnou přibývat nálezy některých vzácnějších druhů našeho regionu, především C. purpurea.

text a foto: M. Hroneš

Foto 1. Milan Štech představuje rod třtina.

Foto 2. Výběr reprezentativních položek k jednotlivým druhům.

Foto 3. Pohled do publika.

Foto 4. Účastníci setkání si prohlíží vybrané položky třtin.

Foto 5. Třtina saská (Calamagrostis rivalis) je posledním přírůstkem rodu v květeně ČR.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.