Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022 – krátký report

V sobotu 19. března 2022 se uskutečnilo v nově zrekonstruovaném zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Oproti minulému roku, kdy kvůli pandemii koronaviru probíhalo setkání online, se letošní setkání konalo již tradičně za osobní přítomnosti členů. Do Valašského Meziříčí dorazilo na 22 členů pobočky a další hosté. Program byl velmi bohatý.

Celá akce započala v 10 hodin úvodním slovem předsedkyně Moravskoslezské pobočky ČBS Veroniky Kalníkové, po kterém proběhlo rychlé seznámení s finanční zprávou za rok 2021.

Po nutných úvodních formalitách započal blok nazvaný Ze života pobočky. První promluvil místopředseda výboru Zbyněk Hradílek, který připomněl 60leté výročí Moravskoslezské (Severomoravské) pobočky ČBS. Ve velmi zdařilé prezentací shrnul dosavadní známou historii pobočky. Připomněl, že bohužel máme velmi strohé historické prameny týkající se života pobočky z let 1962-2011 a ještě méně historických fotografií. Pakliže by tedy členové či jiní měli k dispozici zejména fotografie z daného období, ozvěte se výboru pobočky. Následovalo vyhlášení soutěže o logo pobočky, které uvedl David Hlisnikovský. Bohužel ani jeden ze tří došlých návrhů na logo pobočky nesplnil podmínky soutěže a tak stále zůstává pobočka bez loga. Šárka Cimalová se ohlédla za minuloročním minikurzem konaným v Jakartovicích. V krátkosti představila území kurzu, zajímavé nálezy rostlin a podle proběhlé diskuze se můžeme brzy těšit i na tradiční publikaci výsledků minikurzu v příloze Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Blok uzavřela Zuzana Mruzíková úvahou a výzvou ohledně znovuzavedených infovizitek členů na pobočkovém webu.

Po krátké přestávce započal blok přednášek. Jakub Těšitel z Masarykovy univerzity v Brně vystoupil na zajímavé téma Poloparazitické rostliny v ekologické obnově travinných ekosystémů: nejen o kokrhelech a třtině. Představil dosavadní výsledky svých výzkumů, zejména pak možnosti využití poloparazitických rostlin v boji s expanzivní třtinou křovištní či invazními zlatobýly nebo astřičkami.

Protože se dopolední přednášky trochu protáhly a naplnil se čas oběda, přesunuli se účastníci do nedalekého Krásenského pivovaru. Ještě předtím však v zámeckém parku proběhlo společné fotografování, čímž se započala snad každoroční tradice „zvěčnění“ účastníků výročního setkání tak, abychom měli na výroční setkání i fotografickou vzpomínku.

Po vydatném obědě započala další fáze přednáškového bloku. Nejprve vystoupil Václav Dvořák s multidisciplinární přednáškou na téma Sochy a mechy – přehlížené kulturně-biologické spojení ve veřejném prostoru. Představil veskrze zajímavé téma výzkumu bryoflóry na uměleckých artefaktech veřejného prostoru (v Olomouci, Prostějově a Přerově). Podělil se také o kuriózní terénní zážitky, které takový netradiční výzkum mnohdy provází. David Horák pak přednesl Několik (osobních) poznámek k Františku Gogelovi. Páter František Gogela, rodák z Podhradní Lhoty na Bystřicku, byl jedním z významných floristů přelomu 19. a 20. století a v únoru letošního roku jsme si připomněli 100. výročí od jeho úmrtí. Blok přednášek uzavřela Marie Popelářová příspěvkem na téma Aktuální výskyt plavuníků v CHKO Beskydy, kdy přiblížila problematiku těchto zajímavých ohrožených rostlin vázaných především na vyšší polohy tzv. beskydské tundry.

Krátce nato započal blok nazvaný Krátká sdělení a diskuzní příspěvky. Diskuze se rozběhla při příspěvku Marie Popelářové týkající se současné situace kolem vodní nádrže Skalička na Bečvě. Zuzana Mruzíková pak iniciovala bouřlivější diskuzi na téma Personalia ve Zprávách MSP ČBS.

Poslední blok setkání byl trefně nazván Pozoruhodné botanické nálezy uplynulé sezóny. Zbyněk Lukeš představil již 6. díl Zajímavých nálezů Metylovic a okolí, tedy zhodnocení svého botanizování v okolí Metylovic a také na Osoblažsku. František Lamla přednesl výsledky svého botanizování v prezentaci Sklenobýl i jiné floristické plody loňských výletů po Moravě a Jiří Kocián pak uzavřel tento „floristický“ blok příspěvkem na téma Orchis ×loreziana a další špeky z inventarizací.

Závěrem vystoupil Petr Kocián s tématem týkajícím se výše členských poplatků a mezi přítomnými členy proběhla malá minianketa ohledně preferované výše členského příspěvku, která bude podkladem pro další úvahy výboru ohledně finančních záležitostí pobočky.

Podle subjektivního pozorování autora tohoto textu se výroční setkání vydařilo. Doufejme, že i samotní přítomní členové byli spokojeni a odjížděli obohaceni o osobní setkání, a také o nové informace, které během setkání zazněly, a že jich nebylo pomálu.

Závěrem se sluší poděkovat celému výboru v čele s předsedkyní Veronikou Kalníkovou za perfektní přípravu setkání, přednášejícím za zajímavé příspěvky a v neposlední řadě také Muzeu regionu Valašsko za tradiční vřelé přijetí v prostorách zámku Kinských.

Text a foto: Petr Kocián

Foto 1. Úvodní přednáška Zbyňka Hradílka o 60. výročí Moravskoslezské pobočky ČBS.

Foto 2. Jakub Těšitel z Masarykovy univerzity v Brně vystoupil na zajímavé téma Poloparazitické rostliny v ekologické obnově travinných ekosystémů: nejen o kokrhelech a třtině.

Foto 3. Společná fotografie účastníků výročního setkání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.