Exkurze z Hané až na Makču Pikču – krátký report

Příjemné jarní počasí zlákalo k účasti na čtvrté letošní exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS hojný počet účastníků. Cílem byla drobná výspa prvohorních vápenců na západním okraji Nízkého Jeseníku, nacházející se mezi obcemi Paseka a Sovinec. Místní lesy slibovaly výskyt několika druhů vstavačovitých, skalky na hraně zarůstajícího lomu a v okolí hradu Sovince pak některé teplomilnější druhy rostlin s hojnějším výskytem na střední a jižní Moravě. Okružní trasa od autobusové zastávky Paseka, sanatorium vedla nejprve lesem po poměrně příkrém svahu pod obcí Karlov, zpět jsme se vraceli mezofilními loukami rozkládajícími se pod silnicí Paseka-Sovinec. Exkurze proběhla 27. května 2023 a jejího vedení se ujali František Lamla a Michal Hroneš.

Exkurzi jsme zahájili stoupáním do lesa nad místním sanatoriem, v jehož podrostu jsme brzy objevili první zajímavější druhy rostlin, okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a velké množství zatím nekvetoucích kruštíků (Epipactis sp.). Účastníky exkurze zaujala také jedna okrotice nesoucí znaky jak o. dlouholisté, tak o. bílé, tedy nejspíš jejich vzácný kříženec Cephalanthera ×schulzei. Neméně zajímavý byl nález jedné rostliny jeleního jazyku celolistého (Asplenium scolopendrium), jehož původ na lokalitě nejspíš nebude možné jednoduše objasnit. Další zastávkou byla bučina rozprostírající se okolo opuštěného vápencového lůmku a hostící poměrně bohatou populaci velmi vzácného kruštíku podhorského (Epipactis leutei). Ten jsme nejspíš nalezli, koncem května však samozřejmě pouze ve sterilním stavu. Doprovázeli jej i některé z výše zmíněných druhů vstavačovitých, lokalita však značně utrpěla těžbou buků v navazujícím porostu. Dále už trasa vedla převážně lučními porosty, v nichž nás zaujal pro tuto lokalitu nový výskyt dvou rostlin vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. speciosa), pod více než dvaceti letech jsme pod Sovincem také ověřili výskyt bradáčku vejčitého (Neottia ovata), navíc v poměrně hojném množství. Na pohled pěkné byly lemy listnatých lesů s výskytem některých acidofilních druhů cévnatých rostlin. Závěr exkurze si někteří z účastníku nakonec zpestřili i návštěvou nedalekého arboreta Makču Pikču a věřím tedy, že se domů všichni vraceli spokojení.

Foto 1. Okrotice nesoucí znaky jak o. dlouholisté, tak o. bílé, nejspíš jejich vzácný kříženec (Cephalanthera xschulzei).

Foto 2. Vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa).

Text a foto: F. Lamla

Příspěvek byl publikován v rubrice Exkurze a přednášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.