Exkurze do žulovských luhů a hájů – krátký report

První exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS v letošním roce směřovala do jarních luhů a hájů v okolí Žulové na Jesenicku. Výchozím bodem byla vlaková zastávka Kobylá nad Vidnavkou. České dráhy naštěstí počítaly s hojnou účastí a na trať mimořádně vyslaly moderní soupravu s dostatečným počtem míst k sezení. Celkově se sešlo 23 účastníků, a to po odečtení menší skupinky, která se nechala znechutit hned úvodní, sotva půlhodinovou prohlídkou kolejiště přímo na zastávce, očekávaje prý tempo turistické, nikoliv botanické. Demonstrace se zhostili Vojtěch Taraška, Radim Hédl a příležitostně i další účastnice a účastníci.

Jak již bylo napsáno výše, botanizovat jsme začali hned na vlakové zastávce. Kromě běžných jarních efemér jako osívka jarní (Erophila verna) nebo huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) nás zde zaujal rozrazil břečťanolistý (Verenica hederifolia s. str.), řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta) nebo plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), který je dosud na Jesenicku vzácný a roste výhradně na železnici. Následně jsme proběhli okrajem obce okolo zámku a vstupní branou, kterou tvoří železniční viadukt, jsme vešli do nitra lužního lesa, jenž lemuje břehy Vidnavky v asi 3,5 km dlouhém úseku mezi Kobylou a Žulovou. Jarnímu aspektu dominovala svěže zelená barva medvědího česneku (Allium ursinum), mezi jehož listy prokukovaly květy sasanek (Anemone nemorosa, A. ranunculoides), dymnivek (Corydalis cava, C. intermedia) a dalších druhů, včetně zplaňujících talovínů (Eranthis hyemalis) a narcisů (Narcissus sp.). Ve druhé půli exkurze se hrstka vytrvalců jala absolvovat křížovou cestu na Boží horu, známé to poutní místo s novogotickým kostelem a úchvatným výhledem na hřeben Travenské hornatiny. Botanická exkurze se tedy pozvolna změnila v krajinářskou, jako zástupce pozorovaných druhů přesto jmenujme alespoň bělolist rolní (Filago arvensis) a sleziník severní (Asplenium septentrionale).

Třebaže trasa nebyla dlouhá a rostlinstvo dosud nikterak bujné, exkurze se protáhla do odpoledních hodin. Závěrem je nutno poděkovat především svatému Petrovi za přízeň, kterou nám projevil ke konci onoho deštivého týdne.

Foto 1. Lužní les u Kobylé nad Vidnavkou.

Foto 2. Dymnivka dutá (Corydalis cava) tonoucí v moři medvědího česneku (Allium ursinum).

Foto 3. Průvod lužním lesem.

Foto 4. Výhled z Boží hory na Žulovou (v popředí), Skorošice (obec se žlutým kostelem) a Travenskou hornatinu na obzoru.

Foto 5. Poutní kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře.

Text a foto: V. Taraška

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.