Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Říjen 2019

Bryologická exkurze na Starojický kopec

5.10.2019

5. říjen 2019 (So) Bryologická exkurze na Starojický kopec Sraz v 10 hod. na parkovišti Starý Jičín (GPS 49.5781092N, 17.9686800E). Trasa povede po žluté turistické značce na zříceninu hradu. Prozkoumáme zalesněné svahy a areál zříceniny. Jedná se převážně o bazický podklad (vápnité slepence a pískovce). Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

Zobrazit více »

Prosinec 2019

Setkání nad herbářovými položkami a zhodnocení botanické sezóny 2019

7.12.2019

Sejdeme se ve 13 hod. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (GPS 49.5964408N, 17.2570300E). 13:00 až 16:00 Prezentace zajímavých nálezů mechorostů i cévnatých rostlin a určování herbářových položek 16:00 až 17:00 Přednáška Botanika na konci světa, aneb krátký exkurz do flóry Patagonie Přednáší: Michal Hroneš

Zobrazit více »

Únor 2020

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

22.2.2020

Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských se sejdeme v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (GPS: 49.5196517N, 17.9296806E). Začátek v 10 hod. Budova je otevřená od 9 hod. Podrobný program setkání bude zveřejněn.

Zobrazit více »

Březen 2020

ZRUŠENO!!! – Determinační setkání – rod kostřava (Festuca) – ZRUŠENO!!!

14.3.2020

ZRUŠENO!!! – Determinační setkání – rod kostřava (Festuca) – ZRUŠENO!!! Vzhledem k vládnímu rozhodnutí bude do odvolání uzavřeno také Vlastivědné muzeum Olomouc. Proto bohužel rušíme sobotní determinační setkání.

Zobrazit více »

Květen 2020

Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda

23.5.2020

Exkurze povede z Mariánského údolí okrajem Vojenského újezdu Libavá do Velkého Újezda. Délka exkurze cca 12 km. Sraz v 9:20 před železniční stanicí Hlubočky-Mariánské Údolí (GPS 49.6127292N, 17.3947208E). Zpět z Velkého Újezda jezdí odpolední autobusy ve směrech Lipník nad Bečvou, Olomouc a Přerov. Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci

Zobrazit více »

Červen 2020

Exkurze za krásami úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

6.6.2020 - 7.6.2020

Dvoudenní exkurze naváže na průzkumy v rámci miniFK z roku 2019 v krásné a cenné oblasti, kdy se z časových důvodů zdaleka nepodařilo využít potenciálu všech tras. Sraz v 8:00 hod. v místě ubytování (bude upřesněno). Zájemcům velmi doporučujeme přijet již v pátek večer, případně pomůžeme s dopravou od nádraží ve Starém Městě pod Sněžníkem. Bydlení pro předem přihlášené zarezervujeme hromadně. Přihlášky kvůli ubytování prosíme do 25. 5. 2020 e-mailem, výrazně nám pomůžete, pokud se přihlásíte dříve. Později přihlášeným nejsme…

Zobrazit více »

Floristický minikurz Zábřeh 2020

12.6.2020 - 14.6.2020

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS proběhne na Zábřežsku. Cílem miniFK bude průzkum botanicky málo navštěvovaného území fytochorionů 72. Zábřežsko-uničovský úval a 73b. Hanušovická vrchovina mezi Mohelnicí a Bludovem jižně od Šumperka. Území je geologicky i geomorfologicky poměrně pestré a tomu také odpovídají historické výskyty vzácných a regionálně zajímavých druhů, např. Euonymus verrucosus, Gentianopsis ciliata, Gratiola officinalis, Myosurus minimus a Valerianella carinata. MiniFK bude probíhat od 12. 6. dopoledne do brzkých odpoledních hodin 14. 6. Další podrobnosti, včetně informací o ubytování,…

Zobrazit více »

Červenec 2020

Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků

25.7.2020

Sraz v 9:00 hod. u JZ okraje obce Záhlinice, okres Kroměříž, na přístupové cestě k rybníkům (malé parkoviště, GPS 49.2877942N, 17.4830181E). Navštívíme prostor mezi Kurovickým potokem a břehy rybníků, kde se nachází mezofilní až mokřadní louky (Allium angulosum a Senecio sarracenicus), vodnatá i zazemněná slepá ramena (Butomus umbellatus, Lathyrus palustris, Ranunculus lingua), odvodňovací kanál, podmáčená olšina s jezírky (Carex elongata, Hottonia palustris) a dubohabřina na hrúdu (Equisetum pratense). Vedoucí: P. Batoušek

Zobrazit více »

Srpen 2020

Exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody

15.8.2020

Opuštěný dolomitový lom na nejsevernějším konci působnosti pobočky. Zajímavá a dosud ne zcela prozkoumaná vápnomilná květena. Dosud nalezeny např. hořec brvitý, h. křížatý, hořeček nahořklý nebo ostřice plstnatá. Délka exkurze asi 5 km. Sraz v 10:00 hod. na parkovišti před psychiatrickou léčebnou v Bílé Vodě (bývalý zámek) – GPS 50.4401947N, 16.8943942E. V případě zájmu a času návštěva blízkého města Zlotého Stoku s hornickou minulostí. Zájemci o dopravu autem z Jeseníku nechť se přihlásí organizátorům. Vedoucí exkurze: V. Taraška a R.…

Zobrazit více »

Říjen 2020

Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska

3.10.2020

Sraz v 10:00 hod. na parkovišti u čerpací stanice Papoil Valašská Polanka (GPS 49.2495919N, 18.0007211E). Trasa povede po zelené turistické značce do údolí potoka Trubiska. Prozkoumáme břehy několika rybníků, pěnovcové prameniště a podmáčené louky v PP Trubiska a břehové porosty podél stejnojmenného potoka. Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

Zobrazit více »

Mykologická exkurze do Poodří

4.10.2020

4. října 2020 (Ne) NOVÝ TERMÍN Sraz v 9:00 hod. před železniční stanicí Studénka (GPS 49.7070556N, 18.0667778E). Trasa povede okolo rybníka Kotvice přes lesopark u zámku Nová Horka a dále k hrázím Bartošovických rybníků. V oblasti jsou známé výskyty vzácných hřibů (Butyriboletus regius, B. fuscoroseus, Hemileccinum impolitum), holubinkotvarých (Hericium erinaceus, Russula luteotacta, R. pseudointegra) a chorošovitých s. l. (Grifola frondosa, Polyporus umbellatus, Inonotus dryadeus, Ganoderma resinaceum, G. lucidum, Perennioporia fraxinea) a dalších. V tomto termínu by mohly být viděny ještě…

Zobrazit více »

Květen 2021

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti – ONLINE

15 května

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti proběhne ONLINE 15. května 2021. Začátek v 10:00 hod. Z důvodu pokračujících protiepidemických opatření proběhne výroční setkání online v programu Zoom (https://zoom.us/), tedy ve stejném programu jako podzimní determinační setkání věnované rašeliníkům. Podrobný program setkání (včetně odkazu pro připojení a návodu na připojení online) byl členům předem rozeslán. Komu mail nedošel, kontaktujte jednatele pobočky Michala Hroneše. Omlouváme se za pokračující změny v letošním programu, ať už přesuny exkurzí nebo setkání pouze ve virtuální…

Zobrazit více »

Exkurze na Hradisko

22 května

Exkurze se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm, kde se v 9.30 hod. sejdeme na parkovišti u Rožnovské Bečvy u výchozího bodu naučné stezky (GPS 49.4578011N, 18.1276994E). Okružní trasa povede ke zřícenině hradu Hradisko, navštívíme přilehlé dubohabřiny, květnaté bučiny a mezofilní louky, staré ovocné sady a aleje, jejichž obnovou se již několik let zabývají místní spolky. Součástí exkurze bude i výklad o zdejších geologických zajímavostech. Konec je plánován zhruba na 15.00 hod. Vedoucí exkurze: V. Kalníková, F. Šulgan a A.…

Zobrazit více »

Červen 2021

Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí

12 června

Exkurze povede ze žst. Moravský Beroun podél toku Bystřice do Domašova nad Bystřicí. V průběhu exkurze budeme procházet vlhké až mokřadní louky a porosty vysokých ostřic s výskytem Comarum palustre, Lysimachia thyrsiflora a Senecio paludosus a dalších zajímavých druhů. Je třeba se připravit na náročnější, mokrý a místy až zatopený terén. Délka exkurze cca 8 km. Sraz v 8.30 hod. před železniční stanicí Moravský Beroun (GPS 49.7846350N, 17.4324264E). Zpět z Domašova nad Bystřicí jezdí odpolední vlak ve směrech Olomouc a…

Zobrazit více »

Floristický minikurz Jakartovice 2021

18 června - 20 června

Podrobné informace a přihláška budou zveřejněny v březnových informacích. Organizují: Š. Cimalová a D. Hlisnikovský

Zobrazit více »

Červenec 2021

Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech

24 července

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady. Vedoucí exkurze: S. Kubešová…

Zobrazit více »

Srpen 2021

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších

28 srpna

Sraz v 9.30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p.H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede od Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), z mechorostů pak Buxbaumia viridis,…

Zobrazit více »

Září 2021

Mykologická exkurze ze Skalice-Záhoří do Frýdku-Místku podél PP Profil Morávky

4 září

Exkurze začne ve Skalici-Záhoří v lokalitě vápnitých hornin a pak podél řeky Morávky s lužními lesy až do Frýdku-Místku. Záhoří je známo výskytem teplomilných a vápnomilných druhů z nichž nejvýznačnějšími jsou hřib satan (Rubroboletus satanas) a závojenka olovová (Entoloma sinuatum). Sraz v 9.00 hod. na zastávce autobusu Skalice-Záhoří (GPS 49.6445556N, 18.4273333E), ukončení ve Frýdku-Místku u žel. stanice asi v 15.00 hod. Řidičům se doporučuje ponechat vozy na parkovišti před nebo za nádražím a použít městský autobus 308 (směr Skalice) nebo…

Zobrazit více »

Determinační setkání – rod kostřava (Festuca)

11 září

Sejdeme se v 9.00 hod. (POZOR ZMĚNA ČASU ZAČÁTKU AKCE!) na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750803N, 17.2820508E). Položky k determinaci/revizi s sebou. Lektor: P. Šmarda (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno) Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce. Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!

Zobrazit více »

Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech

18 září

Trasa povede ze Samčanky údolím Červíku a dále přes Lojkaščanku a Medvědí zpět údolím Velkého potoka na Samčanku. Oblast je známa výskytem horských druhů hub vázaných na smrčiny a bučiny. Byly zde nale-zeny zajímavé druhy jako např. sluka svrasklá (Cortinarius caperatus), krásnopórka hřebenitá (Albatrellus cristatus), lošákovec palčivý (Hydnellum peckii), rudoušek uťatý (Rhodocybe gemmina) nebo některé hvězdovky (Geastrum). Sraz v 9.00 hod. na parkovišti ve Starých Hamrech – Samčance (GPS 49.4674722N, 18.4326667E) a zde bude také exkurze ukončena asi v 15.00…

Zobrazit více »
+ Export akcí