Galium parisiense – svízel pařížský

— mořenovité / Rubiaceae

KATEGORIE: přechodně zavlékaný neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
mapa rozšíření na severovýchodě ČR

POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: dosud jen u Hustopečí nad Bečvou;
  • rozšíření v ČR: nominátní taxon sbírán v Praze (1835), v Nedachlebicích při Uherském Hradišti (1924) a v Brně (1996) zde vyobrazená varieta leiocarpum doposud jen ve Zděchově u Huslenek (1932);
  • původ: primární rozšíření má ve Středomoří, v západní Evropě a severní Africe; sekundárně je pak v Evropě střední a severní Americe;
  • biotopy: preferuje výslunná a výsušná skalnatá či kamenitá stanoviště, v sekundárním areálu roste ve zdech, dlažbách, na nádražích, v záhonech a městských květnících i jinde – synantropně;
  • popis: jednoletá, 5–40 cm vysoká, vystoupavá, často hustě trsnatá bylina s 6četnými přesleny úzkých listů, na okrajích s dopředu směřujícími osténky; internodia 2–5× delší než listy; 0,5–1 mm dlouhé bělavé koruny bez trubky; kvete VI-IX;
  • znaky: vyznačuje se ledvinitými merikarpii 0,8–1,3 mm dlouhými, jemně háčkovitě chlupatými (var. parisiense), nebo lysými (var. leiocarpum);
LITERATURA:
  • Kaplan Z. & Řehořek V. (1998): Galium parisiense – a new alien species for the Czech Republic. – Preslia 70: 51–56.Foceno u Hustopečí nad Bečvou (na snímcích je var. leiocarpum) (4. 7. 2015).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 5.7.2015)