Co se děje jinde?

ZAJÍMAVÉ AKCE MIMO POBOČKU

VŽDY SI ZKONTROLUJTE TERMÍNY AKCÍ! – NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI AKTUALIZACI DAT!

Není tady Vaše akce? – ozvěte se na mspobockagmail.com

24.–26. 4. 2015
9. Bryologický víkend, 2015
Brno.
[více]


jaro 2015
Botanické exkurze Jihomoravské pobočky ČBS

Stalo se …

16. 01.– 22. 02. 2015
Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků – výstava fotografií L. Bureše
Flemmichova vila, Krnov.

10.– 12. 04. 2014
Výstava citrusů
V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

19. 04. 2014
Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky
Trasa vycházky povede z Červenohorského sedla na Vřesovou studánku. Exkurzi povedou J. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou) a M. Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku).
[více]

26.– 27. 04. 2014
8. Bryologický víkend
Akce je vhodná pro studenty, učitele, ochranáře, lesníky a další zájemce o mechorosty
[více]

06.– 07. 06. 2014
Jitřenka III
Zveme vás na víkendové exkurze v oblasti Politaví a Ždánicka. Nabízíme vám naučit se teplomilné druhy panonské květeny rostoucí převážně jen na jižní Moravě. V oblasti je okolo třiceti zvláště cháněných území. Můžete se zařadit dle svých znalostí do skupin exkurzních, nebo ti zkušenější botanici budou v pracovních skupinách průzkumných,hledající výskyty vzácných rostlin na jižních svazích Ždánického lesa. Ubytování je zajištěno v táboře Jitřenka s přístupem od Klobouček u Bučovic. Cena ubytování je 160Kč s polopenzí. Spacáky sebou. Registrační poplatek 50 Kč. Odchod exkurzních skupin je 6.6 v 10 hodin, 7. 6 a 8.6 v 8 hodin.

Kontakt: podhorny.csop@seznam.cz —– http://www.csophorepnik.estranky.cz/

12. 12. 2013
Červená kniha květeny jižní části Čech – křest knihy
Křest Červené knihy se uskuteční ve čtvrtek 12.12.2013 v Akademické knihovně JU v 15:30 v Českých Budějovicích.
[více]

23. – 24. 11. 2013
Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků – pracovní konference ČBS
PřF UK Praha – Praha
[více]

20. 6. – 3. 11.
Léčivé rostliny a jejich dvojníci – výstava
Muzeum regionu Valašsko – Zámek Kinských

1. 7. – 31. 8.
O čem je současná botanika – výstava
Botanická zahrada a arboretum ve Štramberku
[více]

19. 7. – 15. 9.
Fenomény – květena Moravy ve fotografiích – výstava
Muzeum regionu Valašsko – Zámek Kinských
[více]

25. – 29. 9.
26. Podzimní bryologicko-lichenologické dny
[více]