Exkurze a přednášky 2020

22. únor 2020 (So)

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských se sejdeme v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (GPS: 49.5196517N, 17.9296806E). Začátek v 10 hod. Budova je otevřená od 9 hod.

Podrobný program setkání bude zveřejněn.

——————————————————————————————————————–

ZRUŠENO!!! – Determinační setkání – rod kostřava (Festuca) – ZRUŠENO!!!

Determinační setkání – rod kostřava (Festuca)

——————————————————————————————————————–

25. duben 2020 (So)

Bryologická vycházka do PR Smrdutá v Hostýnských vrších

Sraz v 9:30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p. H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede: od Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), Corydalis intermedia (tu bychom mohli vidět), z mechorostů pak Buxbaumia viridis, Alleniella complanata, Seligeria donniana, Syzygiella autumnalis a desítky dalších druhů.

Vedoucí exkurze: Z. Hradílek.

——————————————————————————————————————–

2. květen 2020 (So)

Exkurze do Lánského luhu u Skorošic

Jedna z nejlepších ukázek dubohabřin ve Slezské nížině, s přechody do lužního lesa a bohatou populací kýchavice Lobelovy. Délka exkurze do 5 km. Sraz v 9:30 u zastávky autobusu Skorošice-Sedmlánů (GPS 50.3294275N, 17.0687433E). Zájemci o dopravu autem z Jeseníku nechť se přihlásí organizátorům.

Vedoucí exkurze: R. Hédl a V. Taraška. Exkurze proběhne ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka.

——————————————————————————————————————–

9. květen 2020 (So)

Ochranářsko-bryologicko-lichenologická exkurze na východní svahy Mokrého hřbetu v pohoří Králického Sněžníku

Sraz účastníků v 9 hod. ve Stříbrnicích u kostela (GPS 50.1787169N, 16.9038819E), odtud pojedeme vlastními auty po lesních cestách. Je třeba se přihlásit předem kvůli vyřízení povolenek k vjezdu (vlastní auto není podmínkou, na místo srazu se lze dopravit autobusem ze Starého Města). V případě nepříznivého počasí se exkurze ruší, což bude přihlášeným zájemcům oznámeno (přihlášky posílejte do 25. 4. 2020 na adresy: magda.zmrhalova@gmail.com, josef.halda@uhk.cz)

Vedoucí exkurze: M. Zmrhalová, J. P. Halda, R. Nožířová

Exkurzi spolu s pobočkou organizuje Vlastivědné muzeum v Šumperku a Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Jeseníky u příležitosti 30. výročí vyhlášení NPR Králický Sněžník.

——————————————————————————————————————–

23. květen 2020 (So)

Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda

Exkurze povede z Mariánského údolí okrajem Vojenského újezdu Libavá do Velkého Újezda. Délka exkurze cca 12 km. Sraz v 9:20 před železniční stanicí Hlubočky-Mariánské Údolí (GPS 49.6127292N, 17.3947208E). Zpět z Velkého Újezda jezdí odpolední autobusy ve směrech Lipník nad Bečvou, Olomouc a Přerov.

Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.

——————————————————————————————————————–

6. až 7. červen 2020 (So-Ne)

Exkurze za krásami úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

Dvoudenní exkurze naváže na průzkumy v rámci miniFK z roku 2019 v krásné a cenné oblasti, kdy se z časových důvodů zdaleka nepodařilo využít potenciálu všech tras. Sraz v 8:00 hod. v místě ubytování (bude upřesněno). Zájemcům velmi doporučujeme přijet již v pátek večer, případně pomůžeme s dopravou od nádraží ve Starém Městě pod Sněžníkem. Bydlení pro předem přihlášené zarezervujeme hromadně. Přihlášky kvůli ubytování prosíme do 25. 5. 2020 e-mailem, výrazně nám pomůžete, pokud se přihlásíte dříve. Později přihlášeným nejsme schopni přislíbit společné ubytování a stravu.

Vedoucí exkurze: M. Mokrejš (mmokrejs@fold.natur.cuni.cz) a spol.

——————————————————————————————————————–

12. až 14. červen 2020 (Pá-Ne)

Floristický minikurz Zábřeh 2020

Podrobné informace a přihláška budou zveřejněny v březnových informacích.

Organizují: M. Hroneš a M. Dančák

——————————————————————————————————————–

25. červenec 2020 (So)

Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků

Sraz v 9:00 hod. u JZ okraje obce Záhlinice, okres Kroměříž, na přístupové cestě k rybníkům (malé parkoviště, GPS 49.2877942N, 17.4830181E). Navštívíme prostor mezi Kurovickým potokem a břehy rybníků, kde se nachází mezofilní až mokřadní louky (Allium angulosum a Senecio sarracenicus), vodnatá i zazemněná slepá ramena (Butomus umbellatus, Lathyrus palustris, Ranunculus lingua), odvodňovací kanál, podmáčená olšina s jezírky (Carex elongata, Hottonia palustris) a dubohabřina na hrúdu (Equisetum pratense).

Vedoucí: P. Batoušek

——————————————————————————————————————–

22. srpen 2020 (So)

Exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody

Opuštěný dolomitový lom na nejsevernějším konci působnosti pobočky. Zajímavá a dosud ne zcela prozkoumaná vápnomilná květena. Dosud nalezeny např. hořec brvitý, h. křížatý, hořeček nahořklý nebo ostřice plstnatá. Délka exkurze asi 5 km. Sraz v 10:00 hod. na parkovišti před psychiatrickou léčebnou v Bílé Vodě (bývalý zámek) – GPS 50.4401947N, 16.8943942E. V případě zájmu a času návštěva blízkého města Zlotého Stoku s hornickou minulostí. Zájemci o dopravu autem z Jeseníku nechť se přihlásí organizátorům.

Vedoucí exkurze: V. Taraška a R. Hédl.

Exkurze proběhne ve spolupráci ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka.

——————————————————————————————————————–

5. září 2020 (So) nebo 19. září 2020 (So)*

Mykologická exkurze do Poodří

Sraz v 9:00 hod. před železniční stanicí Studénka (GPS 49.7070556N, 18.0667778E). Trasa povede okolo rybníka Kotvice přes lesopark u zámku Nová Horka a dále k hrázím Bartošovických rybníků. V oblasti jsou známé výskyty vzácných hřibů (Butyriboletus regius, B. fuscoroseus, Hemileccinum impolitum), holubinkotvarých (Hericium erinaceus, Russula luteotacta, R. pseudointegra) a chorošovitých s. l. (Grifola frondosa, Polyporus umbellatus, Inonotus dryadeus, Ganoderma resinaceum, G. lucidum, Perennioporia fraxinea) a dalších. V tomto termínu by mohly být viděny ještě v dobrém stavu některé vodní a mokřadní rostliny (Salvinia natans, Trapa natans). Termín bude upřesněn podle aktuálního růstu hub.

Vedoucí exkurze: J. Lederer

——————————————————————————————————————-

12. září 2020 (So)

Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska

Sraz v 10:00 hod. na parkovišti u čerpací stanice Papoil Valašská Polanka (GPS 49.2495919N, 18.0007211E). Trasa povede po zelené turistické značce do údolí potoka Trubiska. Prozkoumáme břehy několika rybníků, pěnovcové prameniště a podmáčené louky v PP Trubiska a břehové porosty podél stejnojmenného potoka.

Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

——————————————————————————————————————–

* Termín předběžný – sledujte webové stránky pobočky!

Komentáře nejsou povoleny.