Bassia scoparia – bytel metlatý

karty druhů —  Amaranthaceae – laskavcovité

KATEGORIE: invazní neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: řídce roztroušeně, v některých místech trvale zdomácnělý (např. Olomouc, Ostrava, Třinec); u nás druhotně v teplejších oblastech na suchých ruderálních stanovištích;
  • původ: od Dálného východu až po jižní Evropu;
  • biotopy: v současnosti v regionu výskyt – kolejiště, okraje komunikací, smetiště, rumiště, výsypky, haldy, dlažby;
  • popis: i přes metr vysoká jednoletá, bohatě větvená, hustě chlupatá až olysalá bylina se zelenou či načervenalou dřevnatějící lodyhou, jednožilné střídavé listy – až 65 × 5 mm, okvětí pěticípé, cípy buď s výrůstky hrbolkovitými nebo křídlovitými (i na téže rostlině), semeno – 2 mm nažka – smáčklá, okrouhlá, hladká; kvete VII-X;
LITERATURA:
  • Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. – Academia, Praha.

Foceno v Ostravě (25. 8. 2014) a v Olomouci (20. 9. 2009).

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský
(poslední aktualizace 24. 8. 2014)