Bromus japonicus – sveřep japonský

karty druhůPoaceae – lipnicovité

KATEGORIE: naturalizovaný archeofyt: C4a (ČR) – C2 (MS)
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: synantropně trvale, roztroušeně; vzácně na skalních stepích Štramberka; nahodile a spíše pomíjivě může být nalezen jako segetál – tak, jako je v teplejších oblastech země běžné;
  • biotopy: skalní stepi, kolejiště a jiné biotopy s kamenným podkladem, pole;
LITERATURA:

Kartu zpracoval: D. Hlisnikovský