Erechtites hieraciifolius – starčkovec jestřábníkolistý

karty druhůAsteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE: neofyt
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na florabase.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roztroušeně, vzestupná tendence v počtu lokalit může být částečně výsledkem zájmu o druh v posledních letech nebo také intenzivním šířením druhu v oblasti;
  • biotopy: v současnosti v regionu výskyt na pasekách, mýtinách, lesních průklestech, v okolí lesních cest, zejména ve smrkových monokulturách, ale také jinde, především v lesních komplexech, šíří se především pomocí lesní techniky a při manipulaci s těženým dřevem, na lokalitě vytrvá jen v prvotním stádiu sukcese po těžbě dřeva, následně mizí;
  • znaky: až 100 cm vysoká bylina, dutá, snadno lámavá lodyha, květy pouze trubkovité;
LITERATURA:
  • Prymusová Z. (2008): Erechtites hieraciifolia – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds.]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 46..
  • Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Mus. Beskid., Frýdek–Místek, 2: 15–28.

Kartu zpracoval: P. Kocián