Panicum capillare – proso vláskovité

karty druhůPoaceae – lipnicovité

KATEGORIE:neofyt přechodně zavlečený (neo cas)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: zřídka v Ostravské pánvi (Ostravsko) a Podbeskydské pahorkatině (Třinecko), v minulosti zaznamenáno v Olomouci, Uničově, Ostravě, Šumperku a Přerově;

rozšíření v ČR: spíše v teplejších oblastech státu, rozšíření nedostatečně známé (často záměny obou poddruhů);

původ: pochází ze Severní Ameriky (USA, Kanada), postupně bylo zavlečeno na všechny kontinenty; v domovině se v minulosti rozlišovaly 2 poddruhy prosa vláskovitého, v novějším pojetí se upustilo od rozlišování poddruhů, kdy jsou tyto považovány pouze za variety, v české botanice však stále převládá rozlišování na poddruhy: Panicum capillare subsp. capillare (proso vláskovité pravé) a Panicum capillare subsp. barbipulvinatum (proso vláskovité rozkladité); na naše území zavlečeno ve 40. letech 20. století;

biotopy: osidluje zejména osluněné, vysychavé, vegetačně nezapojené substráty jemné frakce – proto častěji podél cest, železnice a v průmyslových areálech;

znaky: jednoletá, trávozelená trsnatá tráva, 10–80 cm vysoká, rozlišují se dva poddruhy (resp. variety): od běžnějšího nominátního poddruhu se subsp. barbipulvinatum liší výhradně délkou [2,5–3,3(–3,5) mm] a tím i tvarem klásků, které u nominátního poddruhu měří 1,8–2,5 mm; kvete VIII–X;

LITERATURA:Kubát K. (2021): Panicum L. – proso. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2: 337–338, Academia, Praha.

Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28.

Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. – Academia, Praha.

Clements D. R., Ditommaso A., Darbyshire S. J., Cavers P. B. & Sartonov A. D. (2004): The biology of Canadian weeds. 127. Panicum capillare L. –Canadian Journal of Plant Science 84: 327-341.

Foceno Třinci (26.8.2021).

Kartu zpracoval: David Hlisnikovský
(poslední aktualizace 18.11.2021)