Floristická exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny – krátký report

V pátek 13. 5. 2016 se uskutečnila společná exkurze MSP ČBS a PřF UP do floristicky velmi pestré oblasti Grygovských kopců a západního okraje Tršické pahorkatiny. Exkurze se zúčastnilo 21 zájemců z řad členů pobočky a studentů. Těžké dešťové mraky hrozily již od rána pořádným slejvákem, nakonec se však počasí umoudřilo a pátek třináctého přinesl mnohá překvapení.

Na účastníky čekala 12 kilometrů dlouhá trasa z Grygova do Velkého Týnce. Postupně byly navštíveny bazické xerotermní trávníky v PP U Strejčkova lomu, PP U Bílých hlin a na tzv. Cikánských zmolách. Dále pak exkurze pokračovala do údolí potoka Loučky vinoucího se pod vrcholy Chlum a Příhon mezi Krčmaní a  Přestavlky, kde na účastníky čekala pestrá mozaika listnatých i jehličnatých lesů a také mokřadní biotopy.

Celkem bylo nalezeno a zapsáno téměř 130 taxonů cévnatých rostlin, včetně většího množství silně a dokonce i kriticky ohrožených druhů. Viděli jsme např. vstavač trojzubý (Orchis tridentata), vstavač nachový (Orchis purpurea), pryšec hranatý (Euphorbia angulata), škardu ukousnutou (Crepis praemorsa) nebo rozrazil rakouský (Veronica austriaca) a také některé fytogeograficky významné prvky, které v tomto území rostou na své areálové hranici, mimo jiné hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) a kostival hlíznatý úzkolistý (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium).

Foto 1. Účastníci exkurze pozorují silně ohrožený rozrazil rakouský (Veronica austriaca).

Foto 2. Rozrazil rakouský (Veronica austriaca), byl jedním z mnoha nalezených zajímavých druhů rostlin.

Foto 3. Lokalita Cikánské zmoly je díky historické povrchové těžbě vápence topograficky i biotopově velmi rozmanitá a je domovem celé řady vzácných a ohrožených druhů.

Foto 4. Další z velmi vzácných druhů – pryšec hranatý (Euphorbia angulata), jsme měli možnost vidět na Cikánských zmolách a také v údolí Loučky.

Foto 5. V jedné ze zmol dokvétala prvosenka jarní (Primula veris).

Foto 6. V údolí Loučky se nachází pestrá mozaika biotopů, kromě lesů jsou to např. vlhké louky nebo nápadné porosty ostřice latnaté (Carex paniculata).

Text: Michal Hroneš
Foto: Veronika Hlinická

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.