Floristický kurz České botanické společnosti – Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015)

AKTUALIZOVÁNO 18.7.2015 22:39

Floristický kurz České botanické společnosti se letos konal v Litovli. Kurz organizačně zajišťovala Moravskoslezská pobočka (M. Dančák a J. Tkáčiková) ve spolupráci s ústředím ČBS.

Podrobnější informace o kurzu jsme s menšími prodlevami přinášeli na zde stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS.

sobota, 18.7.2015
Poslední den kurzu se vydala jedna exkurzní skupina (většina účastníků se již rozjela domů) na poslední trasu vedoucí do PP U Senné cesty. Sedm statečných se dopravilo auty do výchozího bodu exkurze poblíž litovelské vodárny a postupovalo lesní cestou až do PP U Senné cesty, která je tvořena převážně vlhkými doubravami. Zde měly být k nalezení např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) nebo hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Bohužel se ani jeden či další zajímavé druhy nepodařilo ověřit. Zajímavým nálezem se tak stala dvojice nesytek sršňových (Sesia apiformis). Exkurze se poté vypravila ještě na neplánovanou návštěvu usazovacích nádrží litovelského cukrovaru. Zde byly například zaznamenány lebeda lesklá (Atriplex sagittata), merlík červený (Chenopodium rubrum) nebo zcela nečekaně zblochanec oddálený (Puccinellia distans). Úmorné teploty (okolo 36 stupňů) pravého poledne však přinutily i ty nejvytrvalejší účastníky kurzu k zakončení exkurze a vydání se na cestu domů. Tímto byl zakončen Floristický kurz ČBS v Litovli a nezbývá než poděkovat organizátorům jak z ústředí ČBS tak i z Moravskoslezské pobočky ČBS za bezproblémový průběh kurzu, vedoucím za vytrvalé vedení exkurzí a účastníkům za výdrž (i přes v posledních dnech teplotní rekordy lámající počasí).

DSCN1030 exkurzní skupina před vstupem do PP U Senné cesty

DSCN1034 nesytka sršňová (Sesia apiformis)

DSCN1066 usazovací nádrž litovelského cukrovaru s vegetací

pátek, 17.7.2015
V pátek byly vypraveny čtyři exkurze. Počasí způsobilo, že některé lokality byly postiženy suchem. I tak však exkurze, které mířily do několika maloplošných chráněných území CHKO Litovelské Pomoraví zaznamenaly zajímavé nálezy, např. ostřici vyvýšenou (Carex elata) či bohaté porosty žebratky bahenní (Hottonia palustris) a také zástupce mechorostů – vodní játrovky nalžovku plovoucí (Ricciocarpus natans) a trhutku plovoucí (Riccia fluitans). Při Olomouci byl pak nalezen ohrožený jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum).

čtvrtek, 16.7.2015
Ve čtvrtek se rozjely exkurzní skupiny do různých míst – a tak stopy účastníků kurzu směřovaly do oblasti Velkého Kosíře a Terezského údolí, do okolí Mladče či k Šumvaldským rybníkům nebo na Černovírské slatiniště. Vesměs byly ověřovány již známé výskyty – tak například u potoka Deštná byla ověřena lokalita mochny jahodovité (Potentilla sterilis) nebo v Terezském údolí prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata). Nověji byly zaznamenány u Uničova zplanělý rozchodník šlahounovitý (Sedum sarmentosum), u Slatinek kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo u Mladče kruštík podhorský (Epipactis leutei). Celý den byl poznamenán vysokými teplotami, které se šplhaly až k 30 stupňům. I tak však všechny exkurze dorazily postupně zpět do Litovle.

2015-07-16 pohled na krajinu v okolí Kosíře

středa, 15.7.2015
Ve středu pokračoval floristický kurz trasami, které směřovaly vesměs na severovýchod od Litovle, na Šternbersko a Uničovsko. Opět byli účastníci postupně na výchozí body rozváženi autobusem. I když meteorologové předvídali déšť, počasí bylo velmi příjemné a předpovědi se nepotvrdily, příjemný vánek doprovázel účastníky i v odpoledních hodinách, kdy teploty postupně šplhaly k 25 stupňům. Všechny exkurze se postupně dopravily do „základního tábora“ v prostorách střední odborné školy v Litovli a jako obvykle jednotliví vedoucí seznámili ostatní s „úlovky“ a zážitky na exkurzních trasách. A tak mezi dnešní zajímavé nálezy patří: mochna přímá (Potentilla recta), kruštík podhorský (Epipactis leutei), chlupáček klubkatý (Pilosella glomerata) či bělolist žlutavý (Filago lutescens). Na zítřek jsou plánovány exkurze již s využitím veřejné dopravy a počasí slibuje teploty šplhající až k 30 stupňům, což prověří připravenost a odolnost účastníků floristického kurzu. Uvidíme, jaké nálezy přinese horký čtvrtek.

úterý, 14.7.2015
Třetím dnem pokračoval Floristický kurz v Litovli. Tentokrát byly naplánované trasy do míst vzdálenějších a proto byli účastníci postupně rozvezeni na výchozí body jednotlivých tras autobusem. Jeden autobus vyrazil již v půl osmé do okolí Moravského Berouna a druhý autobus do okolí Bouzova. Všechny exkurze se v pořádku vrátily a večer proběhlo závěrečné shrnutí od jednotlivých vedoucích exkurzí s případnou praktickou ukázkou živých rostlin. Mezi nejzajímavější nalezené druhy patří jistě housenkovec zduřelý (Beckmannia eruciformis) či předběžně určená třtina nachová (Calamagrostis phragmitoides).

DSCF9451z exkurze do okolí Horní Loděnice

DSCF9439housenkovec zduřelý (Beckmannia eruciformis)

DSCF9469starček bažinný (Senecio paludosus)

DSCF9571závěrečné shrnutí od jednotlivých vedoucích exkurzí

pondělí, 13.7.2015
Dnešním dnem započal na plné obrátky Floristický kurz v Litovli. Účastníci se rozjeli na určené exkurzní trasy, z nichž některé vedly například intravilánem hlavního města Hané – Olomoucí či zavítaly do CHKO Litovelské Pomoraví k Chomoutovskému jezeru. Bližší informace z dnešního dne budou doplněny zítra, protože bohužel telefonicky oslovení účastníci kurzu byli po náročném večerním exkurzním shrnutí a následné volné zábavě velmi skoupí na slovo ;). A tak alespoň přinášíme přehled exkurzních tras pro nadcházející dny.

mapa-tras přehled exkurzních tras pro nadcházející dny

neděle, 12.7.2015
Dnes okolo 19 hodiny byl formálně zahájen setkáním účastníků Floristický kurz České botanické společnosti v Litovli. Za organizátory přivítal účastníky M. Dančák, předseda Moravskoslezské pobočky ČBS.

V průběhu odpoledne se postupně účastníci kurzu registrovali a ti, kteří dorazili včas (do 15.30), se mohli účastnit první odpolední exkurze, která vedla po Litovli a jejím blízkém okolí. Trasa exkurze č. 1 směřovala do maloplošného chráněného území PP Hvězda, které je charakteristické pestrou mozaikou vlhkých luk, rákosin, mokřadů a vrbového luhu, ohraničené přirozenými rameny vodního toku Malé vody na okraji města Litovle.

Zítra se vyráží již na celodenní exkurze podle připraveného rozpisu.

DSCF9348 zahájení floristického kurzu v Litovli

DSCF9331 první odpolední exkurze do blízkého okolí Litovle

DSCF9345

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Floristické kurzy ČBS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.