Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové,

Blíží se termín pro zasílání Vašich nálezů do seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě herbářové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie). Příspěvky jsou řazeny systematicky (mechorosty, cévnaté rostliny) a v jednotlivých kategoriích následně abecedně.

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.

Přijímají se nadále jak nálezy cévnatých rostlin, tak mechorostů z oblasti Severomoravského kraje i těsně přiléhajících území, a to nejen z aktuální sezóny, nýbrž také starší – bez časového omezení.

Vyzýváme proto všechny, kdo by chtěli své botanické postřehy publikovat, aby nám je zaslali naformátované dle níže přiloženého vzoru a to nejpozději

do 15. 10. 2015

na e-mailovou adresu: martin.dancak@upol.cz.

Vaše příspěvky následně projdou nutnou redakční procedurou spočívající především v posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech (tedy zda přináší nová sdělení) a v nezbytné formální editaci.

Prosíme o dodržení formální struktury příspěvku, řazení dat při zápisu lokality a citace literatury podle VZORU!

Martin Dančák, Petr Kocián a David Hlisnikovský

VZOR PŘÍSPĚVKU /pdf/

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.