Acta Musei Silesiae 66/3/2017

Vyšlo číslo 66/3/2017 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR:

Kocián J. & Chrtek J.: Distribution of mountain hawkweeds (Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains; rozsáhlý příspěvek sumarizuje dlouholetý terénní průzkum horských jestřábníků v Hrubém Jeseníku

Dančák M. & Kocián P. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI.; tradiční seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska

Časopis Acta Musei Silesiae uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, paleontologie, botaniky, zoologie) v maximálním rozsahu 30 stran rukopisu, psané česky, anglicky nebo německy. Přednostně jsou publikovány studie regionálního rázu a práce založené na zpracování sbírek Slezského zemského muzea. Všechny práce podléhají recenznímu řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada. Acta Musei Silesiae také přijímá zprávy o odborných akcích, personálie a recenze literatury.

Titul si můžete objednat u vydavatele.

Časopis je rovněž přístupný online.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.