AOPK zveřejnila síťové mapy druhů z databáze NDOP

Další výstup obsahu Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), je na internetu přístupný široké veřejnosti.

Po dlouhé době, kdy bylo velmi pracné a časově náročné obdržet alespoň některé výstupy z tzv. Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), přistoupila AOPK ČR koncem roku 2012 k prvnímu kroku zveřejnění některých dat a to spuštěním tzv. karet druhů a seznamů taxonomických skupin. Každý druh zařazený do databáze NDOP má svoji kartu, na které je možné nalézt jeho taxonomické zařazení, ochranný status, případně fotografii druhu a především síťovou mapu ČR s bodovým vyznačením nálezů, které jsou zapsány v databázi NDOP (zde je možnost volby, zda se zobrazí nálezy dle jednotlivých časových period nebo dle četnosti nálezů).

Nyní má tedy jakýkoli zájemce možnost bez zbytečného byrokratického vyřizování prohlédnout si síťovou mapu jednotlivého druhu podle záznamů v NDOP na internetu a také si případně prohlédnout síťovou mapu podle tzv. Fytokartografických syntéz ČSR/ČR, které vydal Botanický ústav AV ČR (pakliže k danému druhu byla vydána).

Tento počin AOPK ČR je možné jen pochválit. Nicméně je třeba podotknout, že např. u kritických rodů je třeba pracovat s těmito daty velmi kriticky.

Výstup najdou zájemci na této adrese Portálu informačního systému ochrany přírody:

http://portal.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php?X=X

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.