Exkurze na Slezskou Hartu – „Za flórou přehradních litorálů“

V neděli 1. září proběhla Davidem Hlisnikovským vedená a dopředu přepečlivě nachystaná exkurze „Za flórou přehradních litorálů“. Botanizovat se nás do oblasti Jesenického podhůří ke Slezské Hartě a jejímu přilehlému okolí vydalo celkem sedm.

Ranní deštivé počasí nás od záměru neodradilo a snad všichni museli uznat, že se rozhodli dobře. Přehrada patří k poměrně mladým vodním nádržím („napuštěna“ byla až povodní v roce 1997) a nejspíše hlavně proto zatím příliš velkým bohatstvím mokřadních druhů rostlin nevyniká. Nemluvě o vodních makrofytech, které se v ní nenacházejí vůbec. I přesto však několik zajímavých nálezů bylo. Po cestě k přehradě jsme v menší vzdálenější nádrži viděli nepůvodní a často přehlíženou Lemna turionifera, která rostla pospolu s Lemna minor. Na obnažených dnech samotné přehrady jsme se brodili hustými porosty Bidens radiatus doplněnými hlavně druhy Bidens frondosus, Persicaria amphibia a P. lapathifolia. V méně zarostlých částech litorálu v jiné zátoce jsme obdivovali kvetoucí Limosella aquatica, Sparganium emersum a téměř ještě nepoznatelný Cyperus fuscus.

Mokřadní ráz exkurze jsme trochu vyvážili krátkou návštěvou PP Lávový proud u Meziny a PP Razovské tufity. Exkurzi jsme zakončili s druhy Menyanthes trifoliata a Equisetum pratense u pěkného rybníka nad obcí Dlouhá Stráň.

Detail květenství druhu Bidens radiata
Detail květenství druhu Bidens radiatus.

Účastníci exkurze
Účastníci exkurze.

Obnažené dno Slezské Harty
Obnažené dno Slezské Harty.

–––––––––––––––––––––-
Text: Veronika Kalníková
Foto: Veronika Kalníková

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2013. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.