Floristický kurz ČBS 2016 Mladá Boleslav – souhrn

Letošní floristický kurz se uskutečnil 3. – 9. 7. 2016 v Mladé Boleslavi a okolí. Část účastníků bydlela ve městě na internátě střední zdravotnické školy, část na protilehlé straně města v autokempu v Kosmonosech, kde byly zajištěny večeře a kde se následně referovalo o nálezech aktuálního dne a zapisovalo se na exkurzní trasy na den následující. …v neposlední řadě se zde také večer co večer dělal táborak, u kterého se nás za zvuku kytar scházela početná skupinka.

Lákáni jsme byli „na řadu zajímavých druhů (včetně reliktních rostlin jako je popelivka sibiřská či devaterka poléhavá) a širokou škálu vegetace (např. od slatinných luk přes vápnité bory až po teplomilné typy doubrav).“ Pohybovali jsme se především v termofytiku a exkurze směřovaly zejména do následujících fytogeografických (pod)okresů: 12 Dolní Pojizeří, 13a Rožďalovická tabule, 13b Mladoboleslavský chlum, 13c Bakovská kotlina, 51 Polomené hory a 52 Ralsko-Bezdězská tabule. Proto byly doporučeny následující mapy edice Klubu českých turistů (1:50 000) – list č. 17 Dolní Pojizeří, 15 Máchův kraj, 16 Mělnicko a Kokořínsko, 19 Český ráj, případně i č. 18 Nymbursko a Kopidlnsko.

Přeprava se částečně uskutečňovala exkurzním autobusem řízeným Jardou Švandou, který mnohé z nás vozil i po cestách necestách v zahraničí. Některé dny však bylo zapotřebí přepravit se veřejnou dopravou, což občas vyžadovalo vyvinout téměř nadlidské úsilí, minimálně pokud jde o projevenou trpělivost a smíření se s podivným „fluidem regionu“ zapříčiňujícím nenadálé situace spojené s výlukami a řidiči neznalými místních podmínek aj.

Mezi pondělními exkurzemi byla i vedená Tomášem Černým, kolem vrchu Bělá u Bělé p. Bezdězem. Proti plánu lehce modifikovaná trasa vedla přes několik zajímavých míst. Jednou z prvních takových zastávek byla ta obědová při vršku s teplomilnou květenou u Motorlandu. V mokrém místě u krajnice rostlo několik vcelku nenápadných drobných rostlin zeměžluče spanilé (Centaurium pulchellum). O něco dál zaujal hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) či škarda vláskovitá (Crepis capillaris). Na nedaleké stráni pak rostly lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), pelyněk ladní (Artemisia campestris), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), trávnička obecná (Armeria vulgaris) aj. Na písčinách nás místy potěšil i paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), u vypuštěného rybníčku ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) nebo nedaleko též hořec křížatý (Gentiana cruciata). Při lesní cestě smrčákem zaujalo pár rostlin hniláku lysého (Monotropa hypophegea). Potkali jsme i len počistivý (Linum catharticum) nebo v kalužích listonohy letní (Triops cancriformis).

Úterní exkurze do CHKO Český ráj vedená Janem Štěpánkem měla jedno z velmi zajímavých zastavení u rybníčku s přiléhajícími loukami s druhy jako bublinatka jižní (Utricularia australis), bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), ostřice Davallova (Carex davalliana), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bařička bahenní (Triglochin palustris) aj. Rybníky u Podhoří byly výrazně chudší, ale při lesním okraji bylo nalezeno několik desítek hruštic jednostranných (Orthilia secunda). Před návratem k autobusu jsme při okraji pole s kukuřicí mohli pozorovat i pár vzácnějších plevelů, mezi jinými pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis).

Středeční exkurze do oblasti Dolního Pojizeří vedená Janem Prančlem se uskutečnila za pomoci osobních automobilů několika z účastníků. Pohybovali jsme se nejdříve v okolí Pískové Lhoty, resp. Strašnova, kde jsme zjistili, že se opět začala pěstovat lnička setá (Camelina sativa). Prošli jsme se k rybníku Jordán, u kterého rostl skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris). Krátce jsme nahlédli do pole u dálnice s pozůstatky myšího ocásku nejmenšího (Myosurus minimus) na zjara zamokřených místech a rozhlédli se i po krajnicích – středový pás dálnice byl posečený. Přesunuli jsme se k polím pod vrchem Homolka. Jako pozůstatek po předchozím pěstování tu byly spousty ostropestřce mariánského (Silybum marianum). Mimo něj rostly v lemech polí máčky ladní (Eryngium campestre), srpek obecný (Falcaria vulgaris), hulevník vysoký (Sisymbrium altissimum), česnek viničný (Allium vineale) či chrpa latnatá (Centaurea stoebe). Z plevelů jsme nalezli např. prlinu rolní (Lycopsis arvensis) nebo silenku noční (Silene noctiflora). U Homolky z původních trávníků zbyly jen fragmenty s řebříčkem chlumním (Achillea collina), trávničkou obecnou (Armeria vulgaris), kostřavou drsnolistou (Festuca brevipila), jetelem rolním (Trifolium arvense) a diviznou knotovitou (Verbascum lychnitis). Podobné fragmenty kdysi pestrých trávníků jsme našli i na další lokalitě s mochnou sedmilistou (Potentilla heptaphylla), bělolistem rolním (Filago arvensis), sveřepem přímým (Bromus erectus) a diviznou švábovitou (Verbascum blattaria). Exkurzi jsme zakončili u Benátek nad Jizerou, kde nás kromě předešlých druhů provázel hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), pamětník rolní (Acinos arvensis), tolice srpovitá (Medicago falcata) a objevili jsme i porost válečky skalní (Brachypodium rupestre).

Poněkud komorní čtvrteční exkurze vedená Michalem Štefánkem započatá u Nové Telibi, vedoucí kolem množství rybníků, včetně r. Plíhal, a končící u autobusové zastávky Lhotky-Řehenice překvapila svou pestrostí. V lesích nás na počátku exkurze provázely jarmanka větší (Astrantia major), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), žindava evropská (Sanicula europaea), jaterník podléška (Hepatica nobilis), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V litorálu prvního z rybníků nás zaujaly dva kusy prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a bohatý porost ostřice chabé (Carex flacca) a Davallovy (Carex davalliana). V loukách rostl pcháč šedý (Cirsium canum) a bělohlavý (Cirsium eriophorum), kozinec cizrnovitý (Astragalus cicer), len počistivý (Linum catharticum) aj. Mimo to nás čekalo několik obnažených den např. s šáchorem hnědým (Cyperus fuscus), ostřicí českou (Carex bohemica), jetelem jahodnatým (Trifolium fragiferum) nebo zeměžlučí spanilou (Centaurium pulchellum), které nás provázely i na polích a jinde. Mezi polními plevely zaujaly úporek pochybný (Kickxia spuria) a hrálovitý (Kickxia elatine), bračka rolní (Sherardia arvensis), pryšec drobný (Euphorbia exigua), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) či myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus). V lesích na závěr exkurze jsme ještě zaznamenali třezalku rozprostřenou (Hypericum humifusum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) či hnilák smrkový (Monotropa hypopitys). U zastávky, ke které jsme dorazili těsně před příjezdem autobusu, rostl jetel horský (Trifolium montanum) a hvozdík svazčitý (Dianthus armeria).

Jedna z posledních exkurzí vedená Janem Prančlem začala u Hlavence, motorestu. Nejprve jsme se rozhlédli po dálnici provázející květeně – mezi jinými zde rostly starček úzkolistý (Senecio inaequidens), bodlák nicí (Carduus nutans) či oman britský (Inula britannica). Následně jsme zamířili na vršek s trojzubcem poléhavým (Danthonia decumbens), voskovkou menší (Cerinthe minor), kamejkou lékařskou (Lithospermum officinale) a tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria). Na pasece jsme objevili i starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius) a při okrajích lesních cest nás pak hojně provázela ožanka lesní (Teucrium scorodonia).

foto1

Foto 1. Zastávka u kaluží s listonohy letními.

foto2Foto 2. Obnažené dno rybníka Plíhal hojně s ostřicí českou (Carex bohemica).

Text a foto: Zuzana Mruzíková

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Floristické kurzy ČBS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.