Floristický minikurz Jakartovice (Opavsko) 2021 – POZVÁNKA

Floristický minikurz je letos domluven na dny 18.–20. června 2021 (pá–ne) s možností přijet a přenocovat již ve čtvrtek 17. večer.

Místem pobytu bude ubytovna, penzion a restaurace Nad stájí v obci Jakartovice (49°54’52″N, 17°40’55″E), 15 km západně od Opavy. (kapacity a ceník nejsou pro nás aktuální)

Ubytování na ubytovně o 33 místech (5 pokojů na 4 koupelny – 5, 12, 2, 11 a 3 místa) bude při naplnění kapacit činit 320,– Kč na osobu za noc, v penzionu pak lze využít 2-4 místné pokoje za 420,– Kč na osobu za noc. Polopenze vyjde na 250,– Kč.

Hospoda a salónek s dataprojektorem budou k dispozici, konferenční poplatek se neplatí. Akceptován je na ubytovně i pes.

Pohybovat se budeme v prostoru mezi městy Bruntál, Krnov, Opava a řekou Moravicí na jihu, a to převážně vlastními vozy, proto prosíme, abyste nahlásili počet míst, která dáte k dispozici, jestliže vozem přijedete. Parkovat bude možno v areálu.

================================================

Zájem na účasti potvrďte závazně e-mailem na adresu sarka.cimalova@osu.cz

do 30. 4. 2021

s uvedením (nehodící se škrtněte) varianty noclehu (ubytovna/penzion), a volby stravy (je domluveno jakékoliv dietní omezení):

ubytovna (320,–)/penzion (420,–) pozn.: link na rozpis na pokojích bude následovat po přihlášce

večeře, nocleh 17/18, snídaně, večeře, nocleh 18/19, snídaně, večeře, nocleh 19/20, snídaně

Strava: standardní / bezmasá / jiná:

Přijedu vozem s …… místy (včetně řidiče)

================================================

Za organizační tým srdečně zvou

Šárka Cimalová a David Hlisnikovský

KDE SE BUDE KONAT MINIFLORISTICKÝ KURZ?

Zájmové území se nachází ve fytogeografickému obvodu Českomoravské mezofytikum a náleží okresu 74b Opavská pahorkatina a 75 Jesenické podhůří. Leží na rozhraní dvou geologických jednotek, Českého masívu a Západních Karpat a je ovlivněno třetihorní sopečnou činností i čtvrtohorním zaledněním.

Jedná se o krajinu silně zemědělsky pozměněnou s fragmenty původních karpatských dubohabřin, suchých i vlhkých acidofilních doubrav a suťových lesů. Na řadě míst jsou ještě zachovány podhorské acidofilní bučiny, jejichž nejrozsáhlejší porosty regionu (mimo Karpaty) leží jižně od Hradce nad Moravicí. Vzácně se zde nacházejí i květnaté bučiny. V zájmovém území najdeme rovněž fragmenty mokřadů, nivních až mezofilních luk (s výskytem vzácných taxonů rostlin), jež jsou povětšinou podchyceny v síti MZCHÚ.

Ze specifik regionu lze uvést ekotyp tzv. heraltické borovice lesní rostoucí v okolí Velkých Heraltic. Za zmínku stojí populace břízy bělokoré tmavé či kapradiníku bažinného v olšinách Úvalenských luk, šafrán Heuffelův v PR Hořina a mnohé další taxony, jež nás čekají.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.