Nová botanická literatura

Před nedávnem vyšly dvě významné publikace týkající se flóry a vegetace České republiky, které by rozhodně neměly uniknout pozornosti žádného botanika.

První je jedinečný komplexní přehled flóry a vegetace České republiky. Je psán v angličtině a nese název Flora and Vegetation of the Czech Republic. Editory jsou M. Chytý, J. Danihelka, Z. Kaplan a P. Pyšek.

Kniha poskytuje základní informace o botanické rozmanitosti České republiky, kterou čtenářům podává v kontextu s faktory prostředí, biogeografickými zákonitostmi a mírou a historií lidského vlivu. Zaměřuje se jak na cévnaté rostliny, tak i na mechorosty a lišejníky, přičemž shrnuje údaje o jejich taxonomické diverzitě, reliktních, endemických, vzácných, cizích a dalších biogeograficky významných druzích. U uváděných hlavních vegetačních typů je popisována jejich struktura, rozšíření, ekologie a dynamika se zdůrazněním dlouhodobých vegetačních změn od pozdního pleistocénu, historického dopadu člověka na vegetaci a současný stav a změny, a to včetně vlivu nepůvodních druhů. Zvláštní pozornost je věnována ochraně ohrožených druhů rostlin, jejich biotopů a ekologické obnově. Podrobně popsaná je také historie botanického výzkumu v této zemi.

Informace o publikaci najdete zde: http://www.springer.com/la/book/9783319631806

Další aktuálně vydanou publikací je nový doplněný a vylepšený Červený seznam ohrožených druhů České republiky – cévnaté rostliny. Seznam vyšel v monotématickém čísle časopisu Příroda a jeho editory jsou V. Grulich a K. Chobot.

Tento nový červený seznam je úzce provázán s 3. verzí červeného seznamu vydaného v roce 2012, který vyšel v časopise Preslia k příležitosti 100 let České botanické společnosti. Podobně jako v případě starší 2. verze českého červeného seznamu bylo i v tomto případě rozhodnuto vydat paralelní verzi v češtině. Jedním z hlavních cílů však bylo doplnění tradiční české, resp. středoevropské kategorizace ohrožení o kategorizaci podle mezinárodní klasifikace Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Tato klasifikace se používá již v červených seznamech živočichů, mechorostů, lišejníků a hub. Nová kategorizace, její struktura a vznik jsou v publikaci podrobně popsány a autoři vyzdvihují její důležitost a význam pro posuzování statusu druhů na mezinárodní úrovni. Zároveň však uvádí, že pro zachování kontinuity národního přístupu je vhodné druhy posuzovat oběma metodickými přístupy.

Oproti verzi z časopisu Preslia se tato verze liší v několika detailech, kdy ve výjimečných případech došlo ke změně zařazení – sem patří následující situace:

  • nově popsané autochtonní taxony české flóry, např. druhy rodu Sorbus nebo Festuca albensis,
  • nově nalezené autochtonní taxony květeny ČR, např. Carex depressa subsp. transsilvanica,
  • nově ověřené taxony, zařazené ve vydání z roku 2012 do kategorií A1 nebo A2, např. Montia arvensis, Osmunda regalis a Sagina apetala,
  • taxony, které byly ve vydání z roku 2012 klasifikované jako C4b, jejichž poznání se v uplynulém čase podstatně zpřesnilo, např. Alchemilla glabricaulis nebo některé taxony z rodů Hieracium; jako zpřesnění lze chápat i definitivní odmítnutí, např. Sorbus quernea,
  • druh nebyl ve verzi z roku 2012 klasifikován nedopatřením; to se týká druhu Phyteuma orbiculare

Publikace je volně ke stažení zde: http://portal.nature.cz/publik_syst/files/rl_cevnate2017.pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.