Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách – X. sjezd České botanické společnosti

Ve dnech 3. až 7. 9. 2012 proběhl v Praze v prostorách Přírodovědecké fakulty UK na Albertově jubilejní sjezd ke 100. výročí založení ČBS.

Měli jsme možnost osobně poznat, vidět a slyšet jak významné středoevropské botaniky M. A. Fischera (Rakousko), Z. Mirka (Polsko), Zs. Molnára (Maďarsko), M. Valachoviče (Slovensko), E. J. Jägera (Německo) aj., tak naše přední odborníky ze všech botanických oborů.

První 3 dny probíhala konference tradičním způsobem, kdy jsme vyslechli řadu příspěvků – viz přiložený program. Co bude zajímat jistě všechny je, že v příspěvku Jitky Štěpánkové zaznělo, že se můžeme těšit v roce 2014 na závěrečný díl Květeny ČR, tedy svazek č. 9. Následně by pak měly vyjít ještě Dodatky ke Květeně ČR. Dvě poobědové pauzy byly využity na prezentaci posterů­, které prezentovali mj. i členové naší pobočky. Ve středu odpoledne po ukončení přednáškové části sjezdu byla účastníkům sjezdu přednesena pracovní verze rezoluce vedení ČBS, a to ústy Milana Chytrého, požadující podporu floristických prací, se kterými nepočítá grantová agentura a téměř se na ně nedají sehnat peníze, ale další (už finančně podporované) studie tato floristická data potřebují.

Neméně přínosná byla večerní setkání, ať už v organizovaný pondělní večer v Botanické zahradě UK nebo neformální setkání v další dny v hospůdkách na Albertově.

Poslední 2 dny byly věnovány terénním exkurzím, které směřovaly do Českého středohoří, kde jsme u Loun navštívili malebný vyvřelý kopec se stepní květenou – NPR Raná, u Hnojnice pak zvláště geologicky zajímavou NPP Kamenná slunce a při obci Knoblošky floristicky velmi pestré výslunné stráně. Závěrečný den byl věnován exkurzi po Botanické zahradě UK a po národní kulturní památce zapsané na seznamu UNESCO – Průhonickém parku.

V sídle Moravskoslezské pobočky v muzeu ve Valašském Meziříčí je možno shlédnout materiály ze sjezdu: Sborník abstraktů, jubilejní rozšířené číslo Živy, propagační materiály, Červená kniha polských Karpat (Mirek Z. et Pięnkoś-Mirkowa H.), Preslia 84/3 (s novými Red Listy a checklisty cévnatých rostlin, mechů a lišejníků), Praktická příručka pro obnovu travních porostů (Scotton, Kirmer, Krautzer), Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje (Melichar, Krása, Tájek) a další publikace.

Sjezd byl výborně zorganizovaný a vytvořil podmínky pro setkání s lidmi jinak časově zaneprázdněnými a umožnil diskutovat o aktuálních tématech, ale i zavzpomínat na to, co už jsme s botanikou (a botaniky) zažili.

Foto z prezentací posterů:

Foto z exkurze do Českého středohoří:

Text a foto: Jana Tkáčiková, David Hlisnikovský a Martin Dančák

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.