Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 1

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia první část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice.

Výstižně podává informace o projektu český souhrn článku:

„Článek obsahuje síťové mapy a doprovodné texty k 75 druhům a subspeciím z rodů Achillea, Aegilops, Aira, Alopecurus, Avena, Bolboschoenus, Carex, Cladium, Elatine, Eleocharis, Eriophorum,Glyceria, Polypogon, Sclerochloa, Scheuchzeria, Sparganium, Tofieldia, Tragus a Viola. Pro přípravu map byly využity téměř všechny dostupné floristické údaje. Základem jsou většinou údaje získané excerpcí herbářů a literatury a vlastní terénní zápisy, dále byly využity terénní nálezy dostupné v databázích. Všechny tyto údaje byly začleněny do centrální floristické databáze CzechDistrib, kde je prostřednictvím mapovacího modulu po geografické a taxonomické stránce prověřili autoři map, roztřídili je podle věrohodnosti a následně postoupili k veřejné recenzi regionálním floristům. Mnoho z předložených map vzniklo jako jeden z výsledků revize rodů pro osmý a devátý svazek Květeny České republiky. Mapy taxonomicky kritických skupin jsou založeny výhradně nebo převážně na herbářových dokladech, které revidovali taxonomičtí experti, zpravidla autoři příslušných map. Ve vybraných mapách jsou odlišnými symboly rozlišeny současné (existující) výskyty od starších (a často pravděpodobně zaniklých), původní výskyty od nepůvodních nebo výskyty založené na revidovaných herbářových dokladech od výskytů podle všech ostatních údajů. Floristické údaje použité pro přípravu map jsou obsaženy v elektronických přílohách. Každou mapu doprovází textový komentář, který obsahuje nástin celkového rozšíření, výčet nejčastějších stanovišť a stručnou charakteristiku rozšíření v České republice. Je-li to potřebné, jsou uvedeny i doplňující informace k taxonomii, biologii, změnám v rozšíření a míře ohrožení.“

Zájemcům o rozšíření cévnatých rostlin je vřele doporučeno prostudování tohoto článku na stránkách časopisu Preslia:

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

P154Kaplan_highres-7

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.