Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 4

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia čtvrtá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice.

Na přípravě tohoto dílu se podíleli také členové Moravskoslezské pobočky ČBS, jak v rámci autorského přispění (M. Dančák, V. Dvořák), tak také doplňováním regionálních údajů, jak přímo tak i skrze Nálezovou databázi Moravskoslezské pobočky ČBS.

Výstižně podává informace o projektu český souhrn článku:

„Čtvrtá část ze série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v České republice obsahuje síťové mapy a komentáře k 84 taxonům rodů Aldrovanda, Alisma, Asclepias, Azolla, Blechnum, Botrychium, Butomus, Carex, Centaurea, Drosera, Dysphania, Hypochaeris, Illecebrum, Luronium, Ophioglossum, Persicaria, Pilularia, Rubrivena, Sagittaria, Salvinia, Scirpoides, Sideritis, Streptopus, Teesdalia a Thesium. Základem jsou údaje získané excerpcí herbářů a literatury, terénní zápisy a nálezy dostupné v databázích, které prověřili taxonomičtí experti. Mezi mapovanými rostlinami je 40 taxonů červeného seznamu, a to různé míry ohrožení. Mezi mapovanými rostlinami lze rozlišit několik výrazných ekologických nebo taxonomických skupin. /…/ Celkový obraz rozšíření jednotlivých zpracovávaných taxonů poskytují mapy; konkrétní floristické údaje odrážející odlišné trendy v různých oblastech a v různých obdobích jsou uloženy v databázi Pladias a dostupné v elektronických přílohách. Každou mapu doprovází textový komentář, který obsahuje nástin celkového rozšíření, výčet nejčastějších stanovišť a stručnou charakteristiku rozšíření v České republice, případně i doplňující informace k taxonomii, biologii, změnám v rozšíření a míře ohrožení.“

Zájemcům o rozšíření cévnatých rostlin je vřele doporučeno prostudování tohoto článku (i předchozích dílů) na stránkách časopisu Preslia:

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.