Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové,

blíží se termín pro zasílání příspěvků do letošního čísla tradičního seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází každoročně v časopise Acta Musei Silesiae (dříve Časopis Slezského muzea). Doufáme, že se nám jej podaří zaplnit vašimi skvělými nálezy, bez kterých by tento seriál ztratil smysl. Takže neváhejte a posílejte.

Přijímají se nadále jak nálezy cévnatých rostlin, tak mechorostů z oblasti Severomoravského kraje i těsně přiléhajících území, a to nejen z aktuální sezóny, nýbrž také starší – bez časového omezení.

Vyzýváme proto všechny, kdo by chtěli své botanické postřehy publikovat, aby nám je zaslali naformátované dle níže přiloženého vzoru a to nejpozději

do 5. 10. 2017

na e-mailovou adresu: martin.dancak@upol.cz.

Vaše příspěvky následně projdou nutnou redakční procedurou spočívající především v posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech (tedy zda přináší nová sdělení) a v nezbytné formální editaci.

Prosíme o dodržení formální struktury příspěvku, řazení dat při zápisu lokality a citace literatury podle VZORU!

Martin Dančák a Petr Kocián

VZOR PŘÍSPĚVKU /pdf/

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.