Vápencové skály u Černotína – bryologická exkurze – krátký report

Poslední exkurze roku 2017 se vydařila – a to jak krásným počasím, tak zajímavými nálezy i krajinářskými pohledy na zpřírodněný úsek koryta řeky Bečvy. Sešli jsme se v 9 hod. na železniční stanici Černotín. Na úvod jsme si ukázali několik drobných mechorostů rostoucích na polích. Mechorosty různých agrocenóz jsou stále nedostatečně prozkoumané a mohou se mezi nimi vyskytovat i vzácné druhy. Alespoň rychlý průzkum okraje pole byl tedy na místě. Našli jsme běžné druhy např. Bryum argenteum, Riccia sorocarpa a Tortula acaulon. Pokračovali jsme po naučné stezce směrem k vodnímu mlýnu Černotín, kde především na vzrostlých lípách byla k vidění řada epifiticky rostoucích mechorostů, např. Bryum moravicum, Leskea polycarpa, Orthotrichum diaphanum nebo Syntrichia papillosa a Syntrichia virescens. Také tu bylo k vidění, jak mechy osidlují antropogenní substrát – plastovou plachtu. Už mnohem obtížněji jsme postupovali dále podél zarostlého vodního kanálu k Bečvě, kde mapa slibovala vápencové výchozy. Prodírání náletem se nám vyplatilo a objevili jsme jak zarostlé výchozy pod železniční tratí tak osluněné skalky nad tratí. Průzkum potvrdil několik kalcifilních druhů, např. Encalypta streptocarpa, Pseudoleskeella catenulata a Tortella tortuosa. Čekala nás nejobtížnější část exkurze – přesun na mohutné štěrkové náplavy, které se na Bečvě u Černotína začaly vytvářet po zpřírodnění toku po povodni v roce 1997. Po překonání lužního lesa a vzrostlých kopřiv jsme se dostali na horní nejvyšší část lavic, kde byl jak jemnozrnný, tak hrubozrnný materiál. Na jednozrnném písčitém podkladu rostla řada pionýrských druhů – Bryum argenteum, Bryum dichotomum, Ceratodon purpureus nebo Pseudocrossidium hornschuchianum. Celé území – přesněji koryto Bečvy a přilehlé zbytky lužních lesů v úseku od Hustopečí nad Bečvou po Černotín – je ohroženo stavbou vodního díla (přehrady) Skalička. Proto bylo motivací pro letošní terénní exkurze projít toto území a pokusit se shromáždit maximum údajů o současné druhové skladbě.

Část účastníků exkurze se po prozkoumání štěrkových lavic vydala zpět do Černotína, část pokračovala do Špiček, kam směřovala i první letošní jarní exkurze. Sezónu jsme tak uzavřeli na stejném místě jako na jaře – ve stylové hospůdce Na Kačeně. Pro účastníky jarní exkurze máme dobrou zprávu, prase ze spacáku je už zase fit!

Foto 1. J. Tkáčiková a Z. Hradílek zkoumají mechy, které rostou na staré plachtě.

Foto 2. Stará plachta s bohatým porostem mechů.

Foto 3. Epifyticky rostoucí mech stejnozoubek mnohoplodý (Leskea polycarpa).

Foto 4. Náplavy řeky Bečvy mezi Černotínem a samotou Kačena.

Foto 5. Prase ze spacáku je už zase fit!!!

——

Text a foto S. Kubešová

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.