Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 5

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia pátá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice.

Na přípravě tohoto dílu se podíleli také členové Moravskoslezské pobočky ČBS, jak v rámci autorského přispění (M. Hroneš), tak také doplňováním regionálních údajů, jak přímo tak i skrze Nálezovou databázi Moravskoslezské pobočky ČBS.

Výstižně podává informace o projektu český souhrn článku:

„Pátá část ze série prací věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v České republice obsahuje síťové mapy a komentáře k 106 taxonům rodů Arnica, Carduus, Cicuta, Coleanthus, Comarum, Dactylorhiza, Digitaria, Gagea, Gypsophila, Hieracium, Hydrocotyle, Leersia, Myosurus, Oenanthe, Oreopteris, Paris, Phalaris, Phegopteris, Pilosella, Polystichum, Portulaca, Pulicaria, Salicornia, Saxifraga, Suaeda, Thalictrum, Thelypteris, Tripolium, Utricularia, Veronica a Xeranthemum. Základem jsou údaje získané excerpcí herbářů a literatury, terénní zápisy a nálezy dostupné v databázích, které prověřili taxonomičtí experti. Téměř dvě třetiny mapovaných druhů jsou s různou mírou ohrožení zařazeny do červeného seznamu. Tyto rostliny se vyznačují různými ekologickými nároky. Rostliny spíše sušších stanovišť jsou zastoupeny druhy Gypsophila paniculata, Thalictrum foetidum, Veronica austriaca a Xeranthemum annuum, zatímco příkladem ohrožených lesních druhů jsou kapradiny Polystichum braunii a P. aculeatum. Ještě více ohrožených druhů je však mezi rostlinami různých typů mokřadů, kam patří např. Cicuta virosa, Comarum palustre, Hydrocotyle vulgaris, Thelypteris palustris a druhy rodů Dactylorhiza a Utricularia. Podobně jsou výrazně ohroženy rostliny slatin a střídavě mokrých luk, např. Oenanthe fistulosa, Thalictrum flavum a Th. simplex subsp. galioides. Některé mapované ohrožené druhy jsou výrazně ekologicky specializované: Gagea bohemica roste hlavně na skalních výchozech, Coleanthus subtilis na pravidelně obnažovaných dnech rybníků a Pulicaria dysenterica, Salicornia perennans, Suaeda prostrata a Tripolium pannonicum na zasolených stanovištích. K mimořádné změně v rozšíření a četnosti výskytu došlo u druhu Saxifraga tridactylites, který původně rostl především na skalních výchozech, ale během posledních dvou desetiletí se rozšířil na ekologicky podobných stanovištích podél železnic. Rozšíření druhů taxonomicky obtížného rodu Pilosella bylo donedávna nedokonale známé; vybrané druhy chlupáčků byly proto mapovány na základě herbářových sběrů revidovaných specialisty. Šest druhů zahrnutých do tohoto příspěvku patří mezi rostliny v České republice vyhynulé: je to Dactylorhiza curvifolia, Oenanthe fistulosa, Oenanthe silaifolia, Polystichum setiferum, Salicornia perennans a Suaeda prostrata. Zatímco je česká flóra ochuzována o druhy původní, nové druhy jsou k nám postupně zavlékány. Přesný způsob zavlečení mnoha cizích rostlin většinou zůstane neznámý, ale u několika neofytů zjištěných brzy po zavlečení se podaří zdroj a mechanismus zavlečení identifikovat. [….] Celkový obraz rozšíření zpracovávaných taxonů poskytují mapy; konkrétní floristické údaje zachycující frekvenci výskytu v různých oblastech a v různých obdobích a dokumentující tak ústup nebo naopak šíření některých druhů jsou uloženy v databázi Pladias a dostupné v elektronických přílohách. Každou mapu doprovází textový komentář, který obsahuje nástin celkového rozšíření, výčet nejčastějších stanovišť a stručnou charakteristiku rozšíření v České republice, případně i doplňující informace k taxonomii, biologii, změnám v rozšíření a míře ohrožení.“

Zájemcům o rozšíření cévnatých rostlin je vřele doporučeno prostudování tohoto článku (i předchozích dílů) na stránkách časopisu Preslia:

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.