Smilkové pastviny na hřebeni Radhoště – krátký report

Exkurze na smilkové louky na hřebeni Radhoště proběhla v komorním počtu pěti účastníků, kteří i přes panující vedra měli odvahu vyrazit do terénu. Opět se ale potvrdilo, jak je zrádné počasí na horách. Dokonale vybaveni opalovacími krémy jsme téměř po celou dobu exkurze nezahlédli sluníčko, zato nás skrápěl v několika vlnách déšť různé intenzity. Ale ani chladné počasí nás neodradilo od naplánované trasy exkurze – projít po modré turistické značce celý hřeben od parkoviště na Pustevnách směrem k Radegastu až po Radhošť a sjezdovku pod Radhoštěm. Hned na úvod jsme si ukázali pasené a kosené louky na Pustevnách, v optimálním květu byl nezaměnitelný a často pěstovaný jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) a už usychající drobné rostlinky kapradiny vratičky měsíční (Botrychium lunaria), která v minulosti hojně rostla na odlesněných pasených hřebenech Beskyd a Javorníků.  Louky a pastviny na hřebeni Radhoště jsou poměrně rozsáhlé a díky projektu Life „Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy“, který realizuje ČSOP Salamandr je na zhruba 16 ha prováděn management v podobě kosení a pastvy. V průběhu trasy jsme si ukázali různé typy managementu a jeho vliv na travní porosty se smilkou tuhou (Nardus stricta). Zajímavá byla především opatření vedoucí k redukci porostů borůvky (Vaccinium myrtillus) a lipnice širolisté (Poa chaixii). Na lokalitě Havraní louka kvetla bohatá populace oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum), který jsme viděli také na dalších místech na hřebeni. Pěkná ukázka byla hned u turistické značky, kde vedle sebe rostl oměj pestrý (Aconitum variegatum) a zmíněný oměj tuhý moravský – mohli jsme si tedy u obou pohodlně ukázat odlišné determinační znaky. Po krátké zastávce a občerstvení v horském hotelu Radegast jsme zamířili na sjezdovky pod Radhoštěm, kde roste bohatá populace plavuníků (Diphasiastrum sp.). Všechny u nás rostoucí plavuníky patří mezi ohrožené rostliny. Vyhovují jim stanoviště s omezenou konkurencí ostatních druhů rostlin a často rostou na druhotných stanovištích, kde je konkurence potlačena – příkladem jsou sjezdovky, okraje lesních cest apod. Z lokality na Radhošti jsou uváděny druhy plavuník alpínský (D. alpinum), p. zploštělý (D. complanatum) i jejich hybridizací vzniklý plavuník Isslerův (D. issleri). Vzhledem k tomu, že všechny plavuníky se mezi sebou kříží, je velmi obtížné je určovat.

Zpáteční cesta po hřebeni už probíhala za výrazně lepšího počasí a tak jsme si užili i horko a sluníčko. Velké díky patří Jirkovi Ohryzkovi za přípravu a vedení exkurze a za seznámení s probíhajícím projektem.

 

Foto 1. Účastníci exkurze na začátku trasy na Pustevnách.

Foto 2. Jestřábník oranžový, druh horských luk a pastvin, který je často pěstovaný a zplaňuje v nižších polohách.

Foto 3. Havraní louka s početnou populací oměje tuhého moravského.

Foto 4. Vedoucí exkurze Jirka Ohryzek vysvětluje managementové zásahy na smilkových loukách.

Foto 5. Početná populace plavuníků (Diphasiastrum) na Radhošti.

Foto 6. Početná populace plavuníků (Diphasiastrum) na Radhošti.

 

——

Text a foto J. Tkáčiková

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.