Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze – krátký report

Exkurze pořádané ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Muzeem Beskyd Frýdek-Místek se 11. června zúčastnilo 25 zájemců o botaniku z řad laické i odborné veřejnosti. Společně jsme vyšli z parkoviště na Zlatníku směrem k enklávě Muroňka a odtud do PP Obidová a zpět přes Visalaje na Zlatník. Území, které je pramennou oblastí potoka Mohelnice, nabízí především různé typy lučních pramenišť a mokřadů (některé z nich jsou již přeměněné v rybníky), neminuli jsme však ani mezofilní květnaté louky s orchidejemi. Hned na prvních lučních mezích jsme si mohli demonstrovat horské druhy rostlin typické a hojné v této oblasti pod Lysou horou – kontryhel gruňký (Alchemilla gruneica), vrbu slezskou (Salix silesiaca), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri). Zpravidla nesečené eutrofní luční mokřady hostí stále prstnatce májové (Dactylorhiza majalis), mečíky střechovité (Gladiolus imbricatus), suchopýry úzkolisté (Eriophorum angustifolium), nízké ostřice (Carex echinata, C. nigra, C. panicea), častý je také v minulosti na mokřadech vysazovaný puškvorec obecný (Acorus calamus).

Důležitou zastávkou exkurze byla návštěva Přírodní památky Obidová v nivě Sihelského potoka, ukázka typické „sihly“. Na slatinném rašeliništi jsme si ukázali většinu místních botanických zajímavostí, tedy druhů vázaných na rašelinné louky. Mezi ně patří bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a s nimi i typické mechorosty hrubožebrec proměnlivý (Palustriella commutata), štírovec prostřední (Scorpidium cossonii), klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre) a rašeliníky (Sphagnum sp.). V zazemňujících se tůních rostla vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zevar přímý (Sparganium erectum) a puškvorec obecný (Acorus calamus). Fenologický barevný aspekt udávaly především početně a nápadně kvetoucí prstnatce májové a na prameništích i suchopýry úzkolisté. Nalezeni byli dva zajímaví kříženci – Dactylorhiza ×braunii (Dactylorhiza majalis × D. fuchsii) a Cirsium ×subalpinum (Cirsium palustre × C. rivulare). Z mechorostů jsme se seznámili s běžnými lučními a lesními druhy, které převládaly v mechovém patře na sušších místech, např. kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus), bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum), měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum) a další.

Po osvěžujícím občerstvení v restauraci na Visalajích jsme zpáteční cestu na Zlatník věnovali průzkumu vybraných květnatých podhorských luk a kromě charakteristického druhového složení vegetace, jsme zaznamenali také početné populace orchidejí – vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. speciosa), bradáčku vejčitého (Listera ovata), v několika desítkách rostlin jsme nalezli také kvetoucí  pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a hlavinku horskou (Traunsteinera globosa). Vzhledem k nadmořské výšce jsme překvapivě objevili také prvosenku jarní (Primula veris). Na okraji cesty nás zaujal pcháč šedý (Cirsium canum), typický pro úvalové louky, který se v Beskydech občas vyskytuje pouze v jednotlivých, náhodně rostoucích (zavlečených) jedincích. Na obnaženém výchozu jsme nalezli mech blízký ohrožení kulistec Hallerův (Bartramia halleriana), který má typické krátké štěty a tobolky ukryté v trsech mezi listy.

Exkurzi jsme spokojení s nálezy zakončili na Zlatníku a až doma někteří zjistili, že příjemně pofukující větřík sice mírní horko, ale jako UV faktor nefunguje.

 
Foto 1. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) v PP Obidová.

Foto 2. Početná populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) v PP Obidová.

Foto 3. Ukázka mokřadních mechorostů v PP Obidová – rašeliníky (Sphagnum) a klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre).

Foto 4. Kriticky ohrožená bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) v PP Obidová.

Foto 5. Účastníci exkurze.

 

—————–
Text.: M. Popelářová, J. Tkáčiková
Foto: M. Popelářová

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.