Údolím Bystřice u Moravského Berouna – krátký report

Cílem v pořadí třetí pobočkové exkurze roku 2017 byly mokřadní louky v nivě řeky Bystřice mezi Moravským Berounem a Dětřichovem. Za slunečného počasí se v sobotu 3. června vydalo šest zájemců o botaniku pod vedením Martina Dančáka a Michala Hroneše prozkoumávat území Nízkého Jeseníku.

Trasa exkurze sledovala tok Bystřice, v jejíž nivě se nacházejí stále poměrně zachovalé mokřadní louky. Území je také geologicky poměrně pestré, na počátku trasy tvořil podloží vápenec, později metamorfovaný čedič a poté různé kyselé horniny. V průběhu exkurze jsme nalezli a ověřili výskyt řady vzácnějších mokřadních druhů, např. bazanovce kytkokvětého (Lysimachia thyrsiflora) nebo prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Hojně nás doprovázely také druhy vázané na vyšší polohy, např. kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) a kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia). Největším překvapením celé exkurze však byl nález pravděpodobně neznámé lokality starčku bahenního (Senecio paludosus).

Na závěr exkurze jsme v Dětřichově navštívili místní občerstvovnu, toho času okupovanou autobusem polských turistů a při přesouvání se k nádraží se s námi exkurze rozloučila nálezem pomněnky různobarvé (Myosotis discolor).

text a foto: M. Hroneš

Foto 1. Cirsium ×erucagineum – kříženec pcháče zelinného (Cirsium oleraceum) a p. potočního (G. rivulare)

Foto 2. Vedoucí exkurze právě odhodil bazanovec a chystá se překročit Bystřici

Foto 3. Exkurze občas vedla přes botanicky velmi zajímavé lokality

Foto 4. Kamzičník rakouský (Doronicum austriacum)

Foto 5. Účastníci exkurze na loukách v nivě Bystřice u Moravského Berouna

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.