Archiv

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 325/2023

Vyšlo číslo 325/2023 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci. Tentokrát sice v čísle chybí botanický příspěvek, ale přečíst si lze články věnované blízkým oborům botaniky: Časopis Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, … Celý příspěvek

Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 13

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia třináctá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Na přípravě tohoto dílu … Celý příspěvek

ZAPLATR – služba nejen členům Moravskoslezské pobočky ČBS

ZAPLATR je on-line stránka umístěná v rozhraní webové aplikace Pladias, která slouží ke kontrole aktuální nomenklatury cévnatých rostlin a lišejníků (vbrzku snad i mechorostů) v této aplikaci uplatněné. Služba vyhledává základní kategorie ohrožení, zákonné ochrany, původnosti a invazního statutu v ČR a akceptuje … Celý příspěvek

Síťová mapa v R, jednoduše copy+paste

Pro ty, kteří potřebují vytvořit síťovou mapu rozšíření nějakého taxonu a nejsou zdatní v GIS, je zde možnost si takovou síťovou mapu vytvořit v prostředí aplikace RStudio, což je vývojové prostředí umožňující komfortní práci v programovacím jazyce R. Programátor Jindra … Celý příspěvek

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2024 – krátký report

V sobotu 17. února 2024 se uskutečnilo v zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Do Valašského Meziříčí dorazilo na 32 členů pobočky a 9 hostí. Program byl dosti bohatý. Celá akce započala v 10 hodin úvodním slovem předsedkyně Moravskoslezské … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 na 56 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2023. VYŠLY 9.2.2024. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 13 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. EDITORIALVojtěch TaraškaTřinácté číslo VÝROČNÍ … Celý příspěvek

Živa 6/2023

V čísle 6/2023 nejstaršího přírodovědeckého českého časopisu Živa je část věnována naší největší chráněné krajinné oblasti CHKO Beskydy, která oslavila v roce 2023 padesát let své existence. Botaniky se přímo týkají dva články, mimo jiné oba z pera členů Moravskoslezské … Celý příspěvek

Smutná zpráva …

Předposledního dne roku 2023 zemřela ve věku 83 let paní RNDr. Marie Sedláčková, roz. Grofová. Poslední rozloučení proběhlo v pátek dne 5. ledna 2024 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Konference ČBS na téma Dlouhodobé změny flóry České republiky

Konference České botanické společnosti na téma „Dlouhodobé změny flóry České republiky“ se uskutečnila v Praze na Albertově o víkendu 25. a 26. listopadu 2023. Během dvou konferenčních dnů mohli účastníci vyslechnout mnoho zajímavých přednášek a prohlédnout si i vystavené postery. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Křest knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 v podvečer proběhl v literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze křest nově vydané knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2. Autora a jeho životní dílo představil doc. L. Hrouda, poté vystoupil samotný autor, … Celý příspěvek

Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella) – krátký report

Poslední oficiální akce Moravskoslezské pobočky ČBS tohoto roku proběhla ve sváteční den 28. 10. 2023. Náplní akce bylo determinační setkání zaměřené na rod chlupáček (Pilosella) a ukázka práce s Nálezovou databází MSP ČBS (ND MSP ČBS). Lektorem determinačního setkání byl … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou – krátký report

V sobotu 16. 9. 2023 se uskutečnila letos předposlední pobočková exkurze – bryologická vycházka do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou pod vedením Zbyňka Hradílka. Prvním, ale životně důležitým úspěchem bylo překonání frekventované silnice z Jakubčovic n. O. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě 50 let ide

Mykologická exkurze údolím Černé Ostravice – krátký report

V sobotu 9. září 2023 byl krásný letní den, a tak se na srazu mykologické exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS sešlo přes třicet zájemců o houby. Na úvod se podařilo prezentovat asi dvacet druhů, předem nasbíraných v okolí. Pozornost vzbudily především … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska IV. – výzva

V souvislosti s rozbíhající se mykologickou sezónou vyzýváme všechny, kdo v regionu najdou nějaký zajímavý druh houby, aby neváhali svůj nález nahlásit editorovi seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska, Jiřímu Kociánovi (jikocianseznam.cz). Může jít o nález natolik … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 58/1 (2023)

Vyšlo číslo 58/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XXI. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III.

Nedávno vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (3.) díl seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Třetí pokračování Zajímavých mykologických nálezů ze severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových lokalit šestnácti taxonů, jejichž autory je … Celý příspěvek

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely – krátký report

Poslední tohoroční botanická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (ještě samozřejmě budou probíhat exkurze, ale to již mykologické a bryologické) se uskutečnila v sobotu 12. srpna 2023 a byla upomínkou stého výročí úmrtí Pátera Františka Gogely, který byl jedním z významných regionálních botaniků přelomu … Celý příspěvek

Floristický minikurz do západní části Hostýnských vrchů – krátký report

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS v západní části Hostýnských vrchů proběhl v termínu 2. – 4. června 2023. Východiskem nám byla obec Rusava rozkládající se v údolí potoků Rusava a Ráztoka. 47 účastníků se postupně vydalo na 18 exkurzních tras, … Celý příspěvek