Exkurze do údolí Javorné u Zlatých Hor – krátký report

Druhá letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS se uskutečnila v sobotu 18. května a směřovala na Jesenicko, konkrétně do Ondřejovic u Zlatých Hor. Přestože toto území leží v severním cípu CHKO Jeseníky, s horskou krajinou Hrubého Jeseníku má pramálo společného. Jedná se o středně vysokou, lesnatou vrchovinu, geomorfology označovanou jako Zlatohorská. Naším cílem pak bylo malebně opuštěné údolí potoka Javorná.

Na parkovišti za ondřejovickým hřištěm se sešlo 11 účastníků, dva psi a dva vedoucí, jimiž byli Radim Hédl a Vojtěch Taraška. Botanickým tempem jsme postupovali obcí a studovali obecnou květenu obecních trávníků, ruderálů a potočních náplavů. Zpestřením byla pozorování zdejší herpetofauny reprezentované slepýši a jednou zmijí, vesměs již připravenými k herbarizaci (přejetí a vysušení).

Kolem poledne jsme dorazili zhruba do poloviny vesnice, odkud jsme se vydali západním směrem přes travnaté pastviny tura domácího (Bos taurus; nezaměňovat s praturem, Bos primigenius). Zde jsme opět pozorovali běžnou luční, ruderální a plevelnou květenu, mj. oba naše heřmánky (Matricaria chamomilla, M. discoidea). Také na této části trasy nás čekalo zoologické zpestření v podobě zdechlého srnce. Okolo něj se podezřele ochomýtal muž s kočárkem, řka, že si srnce uklidí. Pokud budete mít příští týden cestu do Zlatých Hor, střezte se pohostinských zařízení, která budou lákat na zvěřinové hody!

Následoval lesní úsek trasy. Zatímco jsme scházeli do údolí Javorné, cestu hojně lemovala jedna z jesenických kuriozit, řeřišnice vlaštovičníkovitá (Cardamine chelidonia). V údolí jsme pak trasu stočili zpět ve směru k Ondřejovicím. Mimo jiné jsme zde měli možnost obdivovat dva památné stromy – jeden smrk, toho času již padlý, a jeden akát (sic!), dosud vitální a svým vzrůstem věru majestátní. Dočasně se také navýšil počet účastníků exkurze o jednoho psa. Exkurzi jsme zakončili opět v Ondřejovicích. Z původně plánované čtrnáctikilometrové trasy jsme sice ušli necelou polovinu, ale snad to bylo ku spokojenosti účastníků. Alespoň budeme mít co objevovat i napříště, pokud se vůbec kdy do tak odlehlých končin znovu odvážíme.

Text: Vojtěch Taraška a Radim Hédl

Foto: titíž + Silvie Karásková

Foto 1. Část exkurzní skupiny v Ondřejovicích.

Foto 2. Determinace problematických druhů vyžaduje maximální soustředění.

Foto 3. Zoologická vsuvka 1: Bos taurus na tuří pastvině západně Ondřejovic.

Foto 4. Zoologická vsuvka 2: Capreolus capreolus.

Foto 5. Cardamine chelidonia, ozdoba zdejších lesů.

Foto 6. Nespoutaná divočina v údolí Javorné.

Foto 7. Horizontálně situovaný památný strom – smrk na Javorné.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.