Exkurze na javornické louky

Pro deštivé počasí jsme se rozhodli vyměnit původně plánovanou botanicko-krajinářskou vycházku za návštěvu více dílčích botanicky významných lokalit ve Velkých Karlovicích. Po cestě autobusem jsme si ukázali několik významných a památných stromů – lípu u fojtství na Hutisku a řádku pamětihodných stromů ve Velkých Karlovicích – lípu v Jezerném, lípu u Muzea, lípy u kříže na Machůzkách, jilm u jezdecké dráhy, tis U tabulí, lípy u kříže v Tisňavách… O každém ze stromů nám zasvěceně povídal dendrolog Jaroslav Müller.

Pozornost exkurze byla dále zaměřena na mykorhizní rostliny. Za populací hruštičky okrouhlolisté (Pyrola rotundifolia) jsme se zastavili na hřebenu Soláně. V údolí Tisňavy ve Velkých Karlovicích jsme ve smrkovém lese zastihli v květu desítky jednokvítků velekvětých (Moneses uniflora), kriticky ohroženého druhu květeny ČR. Na téže lokalitě zaznamenaná drobná orchidej korálice trojklaná (Corallorhiza trifida) zůstala však toho dne našim zrakům skrytá.

Na všech navštívených loukách jsme potkávali množství orchidejí, zejména vstavač mužský (Orchis mascula), orchidej, která má na Vsetínsku snad nejbohatší výskyt v rámci České republiky. Na lokalitě Uzgrúň a U tabulí jsme se podívali na několik lučních mokřadů s bohatými populacemi prstnatců májových (Dactylorhiza majalis), kruštíků bahenních (Epipactis palustris), bradáčků vejčitých (Listera ovata)….

Podařilo se nám dohledat v Beskydech ojedinělou populaci ostřice Hartmanovy (Carex hartamanii) a zachytit kvetoucí vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata) i odkvétajícími suchopýry (Eriophorum angustifolium) ozdobené mokřady. V údolí Tisňavy jsme navštívili také stráň s populací teplomilného hořce křížatého (Gentiana cruciata) a omanu mečolistého (Inula ensifolia).

Každá z navštívených lokalit má svou historii i svůj současný příběh spojený s osobou vlastníka a určitým způsobem hospodaření. Také o tom jsme si během dne měli možnost povídat. Exkurzi jsme zakončili kulturní tečkou v centru Velkých Karlovic, tentokrát již bez deště.


Mokřad s aspektem kvetoucích prstnatců májových (Dactylorhiza majalis) v areálu golfového hřiště na lokalitě Uzgrúň ve Velkých Karlovicích


Jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) – nápadní jsou pouze kvetoucí jedinci, jinak tato drobná rostlinka snadno uniká naší pozornosti


Deštivá část exkurze v údolí Tisňavy ve Velkých Karlovicích; lokalita hořce křížatého (Gentiana cruciata)

—————————————————————-
Text: Marie Popelářová
Foto: Mirek Dvorský

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2013. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.