Exkurze na lokalitu modrokvěté Phyteuma spicatum – krátký report

Letošní šestá exkurze pobočky, v sobotu 26. května, měla za cíl prověřit výskyt modře kvetoucích rostlin druhu Phyteuma spicatum, které byly v území nalezeny v roce 2017 a nebylo jasné, zda se jedná o vzácnou subsp. coeruleum nebo o křížence Phyteuma ×adulterinum (jeden z rodičů P. spicatum je v území běžný, druhý P. nigrum byl v minulosti zavlečen do okolí Vsetína).

Krátká okružní trasa vedla po svazích a hřebeni nad pravým břehem Semetínského potoka, které sice fytogeograficky spadají do Vsetínské kotliny, ale geomorfologicky se jedná o jihovýchodní okraj Hostýnských vrchů. Velké překvapení čekalo na naši šestičlennou skupinku již po několika desítkách metrů – na malé lesní enklávě s rekreační chatou nalezl Petr Batoušek poměrně bohatou populaci Carex depressa subsp. transsilvanica (!), která byla pro území ČR objevena teprve v roce 2014 u obce Polichno na Luhačovicku. Jedná se bezesporu o jeden z nejvýznamnějších floristických nálezů v rámci celé ČR a bude mu věnován samostatný příspěvek. Ovlivněni tímto nálezem, jsme po zbytek exkurze prohlíželi všechny lesní lemy a nízké trávníky, další mikrolokalitu jsme ale neobjevili.

Krajinářsky působivým územím jsme pokračovali přes osadu Poschlá, kde nás podél lučních okrajů doprovázely menší populace modrokvěté Phyteuma spicatum. Jednotný vzhled rostlin a zejména tvar spodních listů všechny přesvědčily o původním předpokladu, že se jedná o subsp. coeruleum (což bude předmětem dalšího studia). Z dalších zajímavějších a ohrožených rostlin jsme zaznamenali např. Aquilegia vulgaris, odkvétající Dactylorhiza majalis a Orchis mascula subsp. signifera, dále Salvia pratensis a Veronica teucrium. Prošli jsme hřebenem Nad Potůčky a sestoupili zpět do údolí potoka, kde byla poslední zastávka v PP Semetín – luční prameniště. V původně druhově pestrém svahovém prameništi – které ale v posledních letech vysychá a navíc je eutrofizováno odpadní vodou z chatek nad ním – jsme kromě typických druhů pro tento biotop (Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Valeriana simplicifolia) mj. pozorovali pravděpodobně zavlečenou Carex davalliana – druh, který ze Vsetínské kotliny nebyl nikdy uváděn.

Na závěr někteří z nás navštívili ještě arboretum Semetín na severním okraji údolí, kde kromě dendrologicky zajímavých výsadeb (např. Tilia euchlora a mnohé další) zůstaly zachovány zbytky květnatých ovsíkových luk a nízkostébelných pastvin. Ze zajímavějších rostlin jsme viděli Lilium martagon, Orchis mascula subsp. signifera a Rosa gallica.

text: P. Lustyk, J. Tkáčiková
foto: J. Tkáčiková, P. Batoušek

Foto 1. Phyteuma spicatum subsp. coeruleum

Foto 2. Detail květenství Phyteuma spicatum subsp. coeruleum.

Foto 3. Nález Carex depressa subsp. transsilvanica.


Foto 4. Detail Carex depressa subsp. transsilvanica.

Foto 5. Účastníci exkurze.

Foto 6. Účastníci exkurze na pěnovcovém prameništi.

Foto 7. Růže galská (Rosa gallica) v arboretu Semetín.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.