Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku – krátký report

Sedmá, a zároveň poslední jarní pobočková exkurze roku 2018 vedla v sobotu 16. června na vrch Slunečná, který je nejvyšším vrcholem Nízkého Jeseníku. Cílem byly především mokřadní louky a rašelinné smrčiny na západním a severozápadním úpatí masívu a také přírodní rezervace Panské louky na svahu jihovýchodním. Trasu vedoucí z Lomnice u Rýmařova širokým obloukem přes Slunečnou do Dětřichova nad Bystřicí absolvovalo 12 zájemců o botaniku, včetně několika studentů.

Na mokřadních loukách u Lomnice jsme objevili řadu zajímavých druhů, např. všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Na vrbami zarůstajících pasekách po rašelinných smrčinách blíže k Dětřichovu jsme ověřili početnou populaci glaciálního reliktu ptačince dlouholistého (Stellaria longifolia) a další horské druhy, např. sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Samotný vrchol Slunečné nebyl floristicky příliš zajímavý a naprostá většina smrkových porostů byla zdevastována probíhající kůrovcovou kalamitou. Přes paseky a uschlé smrky jsme se dotrmáceli do přírodní rezervace Panské louky, kde jsme ze zajímavějších rostlin objevili k našemu zklamání jen mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Překvapivé naopak byly naše nálezy relativně teplomilných druhů v okolí asfaltové cesty o kus dál, kde jsme objevili válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), kručinku německou (Genista germanica) a k. barvířskou (G. tinctoria).

Pověstnou třešničkou na dortu pak byl objev drobné populace starčku bažinného (Senecio paludosus) a také několika rostlin hladýše pruského (Laserpitium prutenicum) poblíž Dětřichova. Na závěr úspěšné exkurze jsme se ještě schladili pivem a limonádami v místním motorestu.

text: M. Hroneš a M. Dančák
foto: M. Hroneš

Foto 1. Bob Trávníček představuje účastníkům exkurze svízelový Komenského koutek (Galium verum, G. album a jejich křížence G. ×pomeranicum)

Foto 2. Účastnice exkurze se rozplývají nad plšíkem lískovým

Foto 3. Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Foto 4. Všivec lesní (Pedicularis sylvatica)

Foto 5. Typický obrázek z nízkojesenických smrčin

Foto 6. Glaciální relikt ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.