Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – exkurze v plném proudu

Pondělí 11. 7. 2022 bylo ve znamení prvního plnohodnotného exkurzního dne Floristického kurzu ČBS v Přerově. V neděli večer se účastníci zapsali na vybrané exkurze a v pondělí ráno pak již vyráželi do různých koutů zájmového území, kde objevovali jak běžné tak i vzácnější druhy.

Ve fotoreportu přinášíme zprávu z jedné náhodně vybrané floristické exkurzi, která vedla podél řeky Bečvy v území od Lipníka nad Bečvou po osadu Přední Familie. Jak již trasa exkurze napovídala jednalo se o exkurzi s cílem prozkoumat břehové porosty řeky Bečvy a přilehlé lužní lesy, případně částečně okraje polí. Vedení exkurze se ujali Pavel Lustyk a David Hlisnikovský.

Řeka Bečva u Lipníka nad Bečvou s typickými břehovými porosty značně invazní křídlatky české, která nás provázela po velkou část exkurze.

Vedoucí exkurze prezentují první úlovky.

Krásná kompozice botanizujících účastníků na štěrkovitém náplavu řeky Bečvy, obklopení z větší části nepůvodními druhy pocházející doslova z celého světa.

Štěrkový náplav řeky Bečvy s typickou kompozicí druhů.

Na účastníky vstupující do PR Škrabalka dohlíželi příslušníci PČR ….

… kterým jsme se však hbitě ztratili v typickém novodobém porostu lužního lesa, ztratili až tak, že jsme bloudili v kruhu a hledali na mapě zakreslené slepé rameno, které jsme měli prozkoumat.

Po krátké debatě pak vedoucí exkurze zaveleli k částečnému taktickému ústupu k vodní ploše, která byla na letecké mapě opodál …

… a skutečně po pár desítkách metrů se vyskytla příležitost pro připraveného vedoucího k prozkoumání vegetace …

… složené převážně z okřehků.

Nepůvodní druhy nás provázely na každém kroku, zde všudypřítomný severoamerický loubinec popínavý (Parthenocissus inserta).

Zástupce asijské provenience: líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta).

Zástupce evropské flóry, který však není na našem území původní: kolotočník ozdobný (Telekia speciosa).

Neopovrhli jsme ani zástupci hub: tentokrát od východu se šířící choroš Trichaptum biforme (bránovitec dvoutvarý).

Postupovali jsme dále k v mapě zaznamenanému brodu přes řeku Bečvu.

Vstup do brodu však vypadal zcela jinak na mapě a zcela jinak v reálu… tak tudy ne …

My však měli zkušenou znalkyni říčních toků Veroniku, která vybrala to vhodné místo pro přebrození Bečvy….

… a opravdu obávané překonání vodního toku bylo pak hračkou ….

… složitější bylo závěrem překonat čtyřproudou silnici I/47, avšak i to se zdárně povedlo.

Na závěr pak na tradičním večerním summary, seznámil vedoucí exkurze ostatní účastníky kurzu se zajímavými nálezy, které jsme během dne zaznamenali.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2022, Floristické kurzy ČBS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.