Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – se pomalu chýlí ke konci

Floristický kurz ČBS v Přerově se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci, čtvrtek 14. 7. 2022 byl předposledním dnem kurzu. Vydali jsme se na exkurzi, která pro tentokrát vedla do okolí Hlinska pod Hostýnem, do tzv. hostýnského Záhoří. Exkurzi vedl M. Hroneš. Předpověď slibovala zataženo, nicméně to se během exkurze nedostavilo a účastníci se museli připravit na tropické teploty a slunečné počasí. Více v krátkém fotoreportu.

Prakticky všechny exkurze většinou začínají ruderální květenou sídel, která je k „dispozici“ ihned po vystoupení z dopravního prostředku.

Po opuštění intravilánu obce se na Hané většinou dostaneme do agrární krajiny, ani tentokrát se nejednalo o výjimku. Zde vedoucí exkurze prezentuje jeden z typických zástupců plevelů obilných polí – oves hluchý (Avena fatua).

Okraje polí tentokrát nebyly vůbec zajímavé, garnitura plevelů se omezila prakticky na oves hluchý (Avena fatua) a chundelku metlici (Apera spica-venti).

Účastníci exkurze pokračovali rozpálenou vyschlou agrární krajinou směrem k lesnímu komplexu na obzoru. Teplota vzduchu se již blížila k 28 stupňům Celsia.

Proto i malá vodoteč uprostřed polních kultur byla záminkou pro pečlivé prozkoumání, kterého se ujal místní znalec D. Horák.

Pakliže by předcházející fotografie nebyla o důkladném prozkoumání průkazná, z tohoto výřezu této fotografie je zřejmé, že vegetace vodoteče byla sice velmi neprostupná, ale i tak byla řádně a pečlivě botanickým okem prozkoumána.

Na okrajích polí a na polních cestách se daly sem tam nalézt i zajímavější druhy jako zde např. zblochanec oddálený (Puccinellia distans).

Na navážce hlíny při budovách u okraje lesa rostla invazní a během květu také alergenní ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia).

Okolo poledního se účastníci částečně přesunuli na okraj lesa, kde bylo příjemnější prostředí pro botanizování, i když stále horko.

Bylo patrné na první pohled na lesních rostlinách, že je značné sucho, zde plodící ale také povadlejší lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Na okraji lesa upoutala na sebe pozornost ostřice z okruhu Carex muricata, která je však zatím neurčenou záhadou.

Exkurze pak pokračovala za tropických teplot krajem pod svatým Hostýnem, který účastníky provázel na panoramatech po velkou část exkurze.

Počasí se „umoudřilo“ až po příjezdu do Přerova, kdy v podvečer klesly teploty na příjemných 20 stupňů a ulice zkropil déšť, přičemž se nad Přerovem vyjevila dvojitá duha, která magicky uzavřela dnešní exkurzní den.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2022, Floristické kurzy ČBS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.