X. sjezd České botanické společnosti

Přinášíme sdělení z ústředí ČBS o konání X. sjezdu České botanické společnosti, který se uskuteční u příležitosti 100. výročí ČBS ve dnech 3.–7. září 2012 v Praze.

Vážení členové České botanické společnosti, vážení kolegové,

pomalu se blíží termín odevzdání přihlášek na jubilejní sjezd ke 100. výročí založení ČBS. Jak se dozvíte na jiném místě, termín jsme prodloužili do 1. července, protože víme, že mnohé věci všichni řešíme na poslední chvíli, a věříme, že tohoto prodloužení využijete. Vzhledem k dalším administrativním záležitostem je tento termín závazný, se sjezdem je spojeno mnohem více záležitostí než s normální konferencí.

X. sjezd ČBS se koná pod záštitou a za přítomnosti Spectabilis pana děkana prof. Gaše, Jeho Magnificence pana rektora prof. Hampla, předsedy Akademie věd ČR prof. Drahoše a poslance Evropského parlamentu RNDr. Poce.

Budete mít možnost osobně poznat, vidět a slyšet významné středoevropské botaniky, obdržíte sborník abstraktů, získáte jubilejní rozšířené číslo Živy, propagační materiály a osvěžující občerstvení.

Přihlášku na sjezd naleznete na webových stránkách ČBS www.natur.cuni.cz/CBS.

Sjezd se uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, ubytování pro účastníky je zajištěno na koleji UK, Parléřova 6, Praha 6.

Včas přihlášení účastníci (do 1.7.) mohou zaplatit účastnický poplatek i po 1.7., nejpozději však do 30.7.2012. Na vyžádání vám vystavíme daňový doklad – fakturu.

Dovoluji si upozornit na prodloužení termínu přijímání přihlášek. Vzhledem k plánované výměně oken v sekretariátu a knihovně ČBS v Praze prodlužujeme termín pro zasílání přihlášek do 1. 7. 2012.

Věříme, že v záříjové posluchárně potkáme všechny účastníky předešlých konferencí, tak zcela nové tváře a ukážeme přátelům i kolegům ze zahraničí, kolik že nás vlastně je. Přispějete tím ke zdaru oslav, na nějž vynakládá Společnost nemalé úsilí. Děkujeme předem za Vaši účast i za dodržení přihlašovacího termínu.

Srdečně zdravíme
Lubomír Hrouda a Romana Štěpánková

Předběžný program X. sjezdu České botanické společnosti ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.