Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí – krátký report

Během sobotní exkurze 28. 4. 2018 do přírodní rezervace Stráž–Skalka u Ostružné (mapa) hledalo přes 20 účastníků lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na vápencových výchozech. Lokalita není odborné veřejnosti neznámá. Již v 60. letech 20. století se zde výzkumu bazifilní flóry lišejníků věnoval dr. Antonín Vězda. Nálezy publikoval v práci “Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku” v roce 1961.

Kromě osmnácti druhů uvedených v publikaci byly během exkurze zjištěny další druhy Agonimia tristicula, Cladonia rangiformis, Peltigera rufescens, Placynthium nigrum, Protoblastenia rupestris, Verrucaria nigrescens a Verrucaria muralis. Na svahu Stráže na kamenných snosech rostou lišejníky Lecanora polytropa, Lecidea lapicida a Rhizocarpon reductum. Epifytická flóra lišejníků je ve srovnání s lišejníky na vápencových skalách poměrně chudá. Převažují Hypogymnia physodes, Lecanora conizaeoides, Pseudevernia furfuracea a nitrofilní druhy Candelariella aurella, Lecania cyrtella, Lecanora pulicaris, Parmelia sulcata, Physcia adscendens, P. tenella, Physconia grisea, Xanthoria candelaria a Xanthoria parietina. Na dřevěné lavici v Ostružné cestou na lokalitu byla nalezena stélka vzácnějšího druhu Evernia prunastri.

Kromě lišejníků (a mechorostů) jsme mohli obdivovat zajímavé druhy cévnatých rostlin. Některé teprve rozvíjely své listy, jako například Gymnocarpium robertianum na vápencových kamenech části rezervace zvané Skalka. Jiné druhy už naplno kvetly, například orchidej Dactylorhiza sambucina ve smilkovém trávníku části zvané Stráž. Z jarních efemér byly časté Erophila verna nebo Arabidopsis thaliana. Právě kvetly další zajímavé druhy, na Skalce například Viola tricolor subsp. saxatilis a Carex panicea, která je zde na poměrně nezvyklém stanovišti. Na Stráži upoutaly naši pozornost mimo stovek žlutých a červených prstnatců relativně teplomilné a regionálně vzácnější druhy Ajuga genevensis a Lathyrus sylvestris. Někteří z účastníků si tak připomněli podobnou exkurzi na tuto lokalitu konanou v roce 2016.

Text: J. Halda a R. Hédl
Foto: R. Hédl a J. Tkáčiková

Foto 1: Lišejník Placynthium nigrum.

Foto 2. Kvetoucí prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina).

Foto 3. Silně ohrožený mech čepičatka lemovaná pravá (Encalypta rhaptocarpa var. rhaptocarpa).

Foto 4. Účastníci exkurze.

Foto 5. Během exkurze probíhala praktická determinace nálezů.

Foto 6. Smilkový trávník s kvetoucími prstnatci bezovými.

Foto 7. Zběhovec lesní (Ajuga genevensis).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.