Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku – krátký report

Další pobočková exkurze zamířila na podmáčené rašelinné louky a lesní porosty v PP Kamenec v Dobré u Frýdku-Místku. Zájemci se sešli v nebývale hojném počtu v sobotu 5. května 2018 na parkovišti u výzkumného ústavu VÚHŽ. Odtud trasa vedla po okraji PP Kamenec, kde jsme z polní cesty měli výhled na nejcennější část území – jezírko a rašelinnou louku s kvetoucími suchopýry (Eriophorum angustifolium).

Do nejcennějších částí jsme nevstupovali vzhledem k množství vody a také množství účastníků exkurze. Přesto jsme měli možnost vidět i na okrajích řadu zajímavých rostlin – např. druh s karpatským rozšířením kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), kvetoucí orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo vzácnější druh břehů potoků a kanálů potočník vzpřímený (Berula erecta). Více do mokra jsme zašli pouze za ověřením silně ohrožené masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), kterou se nám – i přes poměrně časný termín exkurze – podařilo potvrdit.

Z mechorostů jsme se seznámili s běžnými vlhkomilnými druhy, které převládaly v mechovém patře v PP, např. károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), baňatka potoční (Brachythecium rivulare), měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum) a rašeliníky (Sphagnum spp.). Za nejzajímavější objev lze považovat poměrně velké porosty invazního mechu křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) na okraji nejcennějších nelesních ploch v PP. Tento poměrně snadno poznatelný druh se šíří směrem ze západu a lokality přibývají i na severovýchodní a východní Moravě.

Trasa exkurze pokračovala v lesní části PP, kde jsme ještě zastihli dokvétající jarní geofyty – např. česnek medvědí (Allium ursinum) a druhy vázané na karpatskou oblast – ostřice převislá (Carex pendula) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa).

Ukázky běžných i vzácnějších rostlin a mechorostů vázaných na mokřady i lesní biotopy doplňovali Lukáš Nytra o zajímavosti ze života obojživelníků, plazů, ryb i hmyzu a ing. Lederer ukázal několik nejen dřevokazných hub. Celou exkurzi jsme měli zpestřenou četnými přelety historických letadel, protože v blízkém areálu U Medvěda probíhala konkurenční akce Rytíři nebes.

Text: J. Tkáčiková
Foto: L. Nytra a J. Tkáčiková


Foto 1. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).


Foto 2. Invazní mech Campylopus introflexus v detailu a na kontaktu s rašeliníky, které vytlačuje.

Foto 3. Rašelinná louka s kvetoucím suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium).Foto 4. – 6. Účastníci exkurze.

Foto 7. Lukáš Nytra se ujal zoologických ukázek a výkladu.

Foto 8. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.